Lämnade församlingen – får ersättning till livets slut

Ulf och Birgitta Ekman har lämnat Livets Ord för katolska kyrkan. Ändå ersätts de livet ut med stora belopp från Livets Ord. Nu reagerar medlemmar.

25 november 2014 10:28

Ulf Ekman och hans fru Birgitta må ha lämnat Livets Ord bakom sig, de kan ändå kvittera ut ersättning som gör att de varje månad får ut full lön i form av en kombination av pension och ersättning från Livets Ord. Detsamma gäller övriga tre i den ursprungliga styrelsen. Efter 75 års ålder trappas ersättningen från Livets Ord ned för att sluta på 75 procent av slutlönen efter 85 års ålder och till livets slut.

Den här garanterade ersättningen har väckt ilska och besvikelse bland församlingsmedlemmar, och en del har valt att lämna församlingen. Det uppger flera källor för UNT.

Nyligen presenterades avtalen på ett församlingsmöte. Enligt uppgift ska de ha varit helt okända för många medlemmar.

– Jag tycker inte att en stiftelse med det här syftet kan ta ut sådana här pensioner. Det är ju inte ett vinstdrivande bolag, utan en församling. Det är något som inte stämmer då, säger en medlem som tycker att Ulf och Birgitta Ekman borde bli utan ersättning sedan de konverterat till katolicismen.

– En del säger ju att de trots allt grundat församlingen. Men det känns ändå inte rätt, de har ju lämnat oss i sticket. Många är ännu i chock efter det beskedet, och nu kommer det här.

Enligt uppgift till UNT ska Livets Ords vd och styrelseordförande Jonathan Ekman, son till Ulf och Birgitta, under församlingsmötet ha sagt att ersättningen motiverats av att de lidit av den förföljelse de fått utstå som företrädare för församlingen.

– Men det står ju inte på något sätt i proportion till avtalen. Flera har lämnat församlingen på grund av det här, man tycker att det är för mycket konstigheter, säger medlemmen.

Flera berättar för UNT att Livets Ord har gjort sig av med personal på senare tid. Samtidigt är nye pastorn Joakim Lundqvist uppskattad av många, och ses som en duktig talare och mötesledare.

– Men nya ledningen måste se att många i församlingen mår dåligt. Nu finns en tendens att sopa allt under mattan, säger medlemmen.

Övriga cirka 200 anställda inom Livets Ord har i dag tjänstepensionsavtal där motsvarande 3 procent av lönen sätts av. Men under Livets Ords första cirka 20 år gjordes inga pensionsavsättningar alls för de anställda. Det här är djupt orättvist, menar en medlem som varit anställd på Livets Ord - utan något pensionsavtal.

– Ulf Ekman borde var så rakryggad att han säger nej till de här pengarna. Hoppar man av båten som han gjort tycker jag inte att man borde ha någon ersättning alls, säger medlemmen.

Hen säger sig inte alls vara negativ till själva församlingen, tvärtom.

– Men rätt ska vara rätt. Det kommer att komma en ny våg av avhopp nu.

Livets Ords vd och styrelseordförande Jonathan Ekman har valt att i en e-post valt svara på vissa av UNT:s frågor. Han skriver att han inte kan kommentera ett ”internt församlingsmöte” och att han inte kan lämna ut eller kommentera enskilda individers löner eller pensionsbelopp.

Jonathan Ekman bekräftar dock utformningen av ersättningarna, som han kallar tjänstepensionsavtal. Enligt honom finansieras avtalen med försäkringar som Livet Ord tecknat och genom ”avsättningar i Livets Ords budget”. UNT:s raka fråga om det är gåvomedel som finansierar avtalen lämnas utan svar. Inte heller kommenterar Jonathan Ekman motivet bakom ersättningarna till ledningen. Enligt Jonathan Ekman gjorde 2007 en engångsinsats för att kompensera för att inga avsättningar för tjänstepension gjorts tidigare. Dock innebar det en kompensation bara för ett begränsat antal år som anställd.

Fakta Så mycket tjänar Ekmans

Ulf Ekmans taxerade inkomst var under 2012, det sista hela året han var pastor i församlingen, drygt 49 000 kronor i månaden. En jämförelse UNT gjorde 2013 visade att medianlönen för de högsta ledarna inom de frikyrkosamfund som ingår i branschorganisationen Trossamfund och ekumeniska organisationer (Livets Ord ingår inte där) var drygt 38 000 kronor i månaden.

Jonatan Ekman, Ulf Ekmans son och vd i koncernen, hade under samma år en taxerad inkomst motsvarade 57 000 kronor i månaden.

För de ersättningar som garanteras medlemmarna i Livets Ords ursprungsstyrelse genom Livets Ord avsattes 90 000 kronor per ledamot under 2012. Det är knappt 23 procent av medellönen i styrelsen. Det kan jämföras med övriga anställda vars nivå ligger på 3 procent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!