Befälsutbildning bra för karriär

Högre befälsutbildning under militärtjänstgöringen ökar chanserna att senare i livet göra en civil chefskarriär.

4 maj 2015 10:31

Det visar forskare vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering i Uppsala, ifau, i en ny studie.

– Våra resultat talar för att den typ av ledarskapsförmåga som efterfrågas hos chefer på den svenska arbetsmarknaden är något som kan tränas upp genom utbildning och erfarenhet, säger forskaren Erik Grönqvist.

I studien har han och forskarkollegan Erik Lindqvist analyserat uppgifter om alla män som mönstrade för värnplikt under åren 1970 till 1988. För att komma ifråga för högre befälsutbildning krävdes att testresultat av den så kallade kognitiva förmågan låg över vissa gränsvärden.

I analysen jämfördes de som låg precis över och under dessa gränser. Bortsett från att bara den första gruppen hade chans att bli befäl var de snarlika i alla andra avseenden.

– Jämfört med meniga som klarade de kognitiva testera i princip lika bra hade de med högre befälsutbildning cirka 75 procent ökad chans att göra en civil chefskarriär. Vi finner inget stld för att ddetta kan förklaras av att utbildningen gett dem ett starkt kontaktnät eller av att arbetsgivare använder befälsutbildning som signal vid rekryteringen av chefer, säger Erik Grönqvist.

Efter att andelen unga män som gjorde värnplikt sjönk år för år avskaffades värnplikten 2010. Kan detta ha försämrat de långsiktiga möjligheterna att rekrytera duktiga chefer?

– Den frågan kan vår studie inte besvara. Men den talar för att den typ av mycket intensiva utbildning och träning i ledarskap som använts i det militära gett färdigheter som efterfrågas hos chefer i det civila, säger Erik Grönqvist.

Hela studien kan läsas på http://www.ifau.se/Upload/pdf/se/2015/r-2015-04-Kan-man-lara-sig-ledarskap.pdf

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross