Debatt Sirius Bandy, UNIK Bandy, Uppsala BoIS, Danmark Bandy, IFK Uppsala Bandy, GH Bandy, WT 2010 och Uppsala Allians för bandyhallar skriver ett gemensamt debattinläg angående framtiden för bandysporten på Studenternas IP.

Uppsala Kommun planerar att dra en väg över den södra isbanan och därmed minska isytorna på Studenternas IP. Samtidigt växer staden och närområdena fylls på med upp till 20 000 nya innevånare. Studenternas är Uppsala vinterdiamant och bör utvecklas - inte avvecklas.

Vi gläds åt bygget av en ny arena för fotbollen. Men att kommunen samtidigt planerar en ny väg till den kommande nya bron över Fyrisån, snett över den södra bandyplanen är oacceptabelt. Ingen hänsyn har tagits till friluftsaktiviteter och vintersport som skolors och allmänhetens åkning, bandy, och skrinnare.

Nu vill kommunen på kort varsel starta en ombyggnad av enbart kylmaskiner och ispister och hänvisar till risken att anläggningen går sönder på grund av ålder. Det är väl känt underhållet på Studenternas IP:s har varit eftersatt i många år. Den befintliga läktaren lutar redan kraftigt mot ån, är i behov av stora reparationer och saknar viktiga faciliteter.

Vi anser att ombyggnaden av Studenternas vinterdel inte kan påbörjas innan en långsiktig och behovsanpassad plan för isbanorna har tagits fram i samråd med bandyn och andra berörda parter. Pausa projektet och skapa en långsiktigt hållbar lösning till alla skridskoåkares bästa. Båda isytorna på Studenternas IP behövs och måste behållas eller utökas.

Om vägen ska läggas som kommunen föreslår måste en hållbar plan för utvecklingen av vinterdelen tas fram.

Vi föreslår följande: Riv den befintliga huvudläktaren och övriga byggnader mellan isbanorna och Fyrisån. Flytta isbanorna så nära ån som praktiskt möjligt. Bygg en ny huvudläktare och övriga driftbyggnader mellan åsen och isbanorna. Det är en långsiktig lösning som behåller befintliga isytor och skapar en inbjudande anslutning till promenadstråk och årum. Visa samtidigt hur läktarkapaciteten flexibelt kan utvecklas för större arrangemang som t ex SM-finalen i bandy.

Bandyklubbarna har under lång tid föreslagit att ispisterna ska gjutas in för att öka användningen av ytorna. Med en sådan konstruktion kan de användas till annat under sommarhalvåret utan att ispisterna tar skada. Det kan vara skateboard, inlines, tivoli, cirkus eller annat som kan locka i det centrala läget. Bara fantasin sätter gränser för ytornas användning.

Anläggningens utveckling kan göras stegvis, men den måste göras med en långsiktig plan. Det som byggs nu måste tillfredsställa Uppsalabornas behov de närmaste 40-åren. Man kan man inte skynda på en ombyggnad utan en hållbar planering.

Uppsalabandyn arbetar långsiktigt och växer. Uppsala har Sveriges största bandyskola BandyKul med över 400 barn. Bussar hämtar barnen vid 27 skolor och Svenska Bandyförbundet är nu så imponerade av verksamheten att man gör BandyKul till ett nationellt koncept. Vi satsar på våra barn och ungdomar – vi behöver all is som finns och mer därtill – inte mindre.

Vi tycker att Uppsala Kommuns politiker och tjänstemän har ett ansvar för att Uppsala Vinterdiamant Studenternas IP med dess Sverigeunika placering lever vidare och utvecklas i takt med Uppsalas utveckling. Förstör inte Studenternas IP:s vinterdel!

Sirius Bandy

UNIK Bandy

Uppsala BoIS

Danmark Bandy

IFK Uppsala Bandy

GH Bandy

WT 2010

Uppsala Allians för bandyhallar