Sirius Bandy var ekonomiskt hårt pressat i januari, och tvingades bland annat att skära hårt i spelarlönerna för att få ett stabilare ekonomiskt läge. En åtgärd som gav önskad ekonomisk effekt. På det odramtiska årsmötet redovisades ett litet, men likväl ett plusresultat, för året på 39 817 kronor. Klubben har betat av flera skulder som fanns i januari, bland annat är man helt skuldfri mot Uppsala kommun. Styrelsen beviljades också ekonomisk ansvarsfrihet för det gånga året. Dock har klubben mycket kvar att jobba med för att få ekonomin på ännu bättre köl.

Sirius har fortfarande ett underskott på 69 000 kronor i eget kapital, men det har också bantats ned från de 108 000 man hade i negativt kaptial vid bokslutet 2017.

– Det är obra att ha ett minus i eget kapital, men föreningen mår bättre nu än den har gjort på senare år. Målet är att vända den siffran till plus under kommande år, säger bandystyrelsens avgående kassör Håkan Ahlström, som också kan glädja sig åt att Sirius behåller sin elitlicens.

Artikelbild

| Avgående kassören Håkan Ahlström berättade om en tuff ekonomisk föregående säsong.

– Det känns bra att kunna sluta med att överlämna ett plusresultat efter den tuffa tid som var. Jag ska inte säga att den nya styrelsen kommer till ett dukat bord, men det är under kontroll, och jag kan aldrig tänka mig att vi sitter i den sitsen under kommande säsong som vi gjorde i år, fortsätter han.

Håkan Ahlström kunde också berätta att man i kommande budget sänkt budgeterade intäkter med en miljon, och lika mycket i sänkta kostnader.

Som UNT kunde berätta i onsdagens tidning föreslogs Peter Nordgren till ny ordförande på årsmötet, och han valdes också på ett år för uppdraget, som ersättare för avgående ordföranden Erik Weiman. Inför de 25-talet mötesdeltagare som fanns på plats, höll Nordgren ett anförande om sitt långa bandyintresse, vikten av att skapa goda relationer med andra klubbar och kommun, samt att hålla strikt och god kontroll på ekonomin.

– Det ska bli spännande. Jag är lite av en självmordspilot som gillar den här typen av uppdrag. Jag hoppas kunna bidra med input så att vi kan hålla oss på vår fina nivå och bygga vidare på den, det känns som att klubben är på rätt väg, säger Peter Nordgren.

Artikelbild

| Delar av den nya bandystyrelsen i Sirius. Från vänster: Peter Nordgren, Anna Westin, Jonas Qvarnström, Torbjörn Sunesson, klubbchef Jimmy Helmersson, Lars Grandin, Istvan von Polgar och Niklas Hellqvist.

Styrelsen fick också fyra andra nyval i Jonas Qvarnström, Patrik Rönnqvist, Magdalena Qarlstedt och Johan Haglund. Sitter kvar gör Torbjörn Sunesson, Niklas Hellvist och Istvan von Polgar.

Ur styrelsen avgick, förutom Erik Weiman och Håkan Ahlström, även Karin Wretman Holdman och Erik Hovstadius.