När UNT pratade med Sirius ordförande Ove Sjöblom i början av januari lät det hoppfullt. Sirius hade då fått 600 000 kronor från Uefa inom ramen för Uefa solidarity payment och såg alltså ut att göra ett nollresultat.

– Vi får nog ett nollresultat, eventuellt lite över eller lite under, sade Sjöblom då.

Så blir det inte. Trots de 600 000 kronorna från Uefa kommer Sirius att göra ett negativt resultat för 2018.

– Vi har kommit fram till ett resultat som ligger i trakterna av minus en halv miljon kronor och kanske lite mer än så. Det är inte slutligt spikat eftersom revisorerna inte har tittat på det än, säger Sjöblom.

Hur blev det så?

– När man räknar ihop allt och det kommer in slutliga fakturor så kan det förändras och tyvärr blev det något sämre nu. Det är framför allt publiktappet och intäkterna på matchdag som vi missat på i förhållande till budget. Vi var kanske lite för optimistiska där och missade med ett par miljoner, det är det stora tappet, säger Sjöblom.

Hur ska ni, under liknande förhållanden, klara det 2019?

– Det är klart att det är oroande. Om förra året var tufft publikmässigt så är det inte lättare i år. Vi ser det som en jätteutmaning, men vi ska försöka. Säljteamet har gjort ett bra jobb och nådde nästan målen 2018, men vi måste höja ribban där och sedan kräver det ännu bättre stöd och hjälp från Uppsalaföretagen. Vi vädjar till de som vill ha fin fotboll att hjälpa oss.

Det är första gången sedan 2015 som Sirius redovisar ett negativt resultat. Hade man inte fått pengarna från Uefa, som man inte hade budgeterat med, så hade resultatet överskridit en miljon.

– Ja, lite grann så. Det har kommit in pengar som gjort att vi klarat oss bättre än annars. Budskapet är att det är otroligt svårt att få ihop ekonomin på själva rörelsen. Det är såhär det ser ut för ganska många klubbar, säger Sjöblom

Trots förlusten så har Sirius fortsatt ett positivt eget kapital på drygt 300 000 kronor vilket gör att elitlicensen inte är i fara för tillfället. Sirius är som bekant även inbladat i två pågående tvister i Svenska Fotbollförbundets skiljenämnd med Soccer Soldier och Malmö FF där båda rör försäljningen av Kingsley Sarfo. Soccer Soldier kräver Sirius på runt sex miljoner kronor medan Malmö FF vill ha tillbaka i alla fall en del av de pengar de betalade för spelaren. Två tvister som kommer att påverka Sirius resultat för 2019.

– Vi har avgett svaromål i målet mot Malmö FF, men i övrigt har det inte hänt så mycket. I den andra processen har vi skickat in bevismaterial och även haft en förhandling. Något datum är inte spikat för fortsättningen.

Hur påverkas ni av dessa?

– Det är klart att det kan påverka oss och det gäller att ta höjd för det. Vi har haft ett styrelsemöte där vi planerat för hur vi ska stärka ekonomin i år, vad det är kan jag inte gå in på nu utan det är något vi i styrelsen tillsammans med tf och kommande klubbchef ska jobba vidare med, säger Ove Sjöblom.