Det har byggts glashytter, restauranger så att man kan se matcherna medan man äter och kringutrymmena är betydligt större än de var från början.