Rickard Malmströms (MP) replik (UNT 2018–02–08) skjuter förbi målet. Istället för att bemöta vår kritik slår han sig för bröstet för att han satt spaden i backen för Nya Studenternas, och kritiserar oss för att fördröja Uppsala Eventcenter.

Det är uppseendeväckande historierevisionism att Malmström tar åt sig äran för att ha satt igång Nya Studenternas, när han förhalade processen i flera år och ökade kostnaderna med hundratals miljoner kronor. När Malmström tillträdde som ordförande för idrotts- och fritidsnämnden (IFN) fanns ett fattat beslut om Nya Studenternas, hade han bara verkställt det hade arenan stått spelklar i höst. Parallellt med att Nya Studenternas förhalades missköttes det befintliga Studenternas så till den grad att arenan belades med spelförbud efter Sirius första hemmamatch i allsvenskan, och laget fick spela följande ”hemmamatcher” på annan ort. Kommunens relationer med Sirius har Malmström skött så illa att han själv portades från lagets firande av att det avancerat till allsvenskan.

Att Malmström hakar upp sig på hur många kronor per invånare som läggs på idrott i Uppsala belyser en viktig skillnad mellan Centerpartiet och Miljöpartiet. Vi vill se så mycket idrotts- och fritidsaktiviteter som möjligt för varje spenderad krona, medan Miljöpartiet istället vill spendera så många kronor som möjligt per idrotts- och fritidsaktivitet.

Artikelbild

| UNT 2018-02-08

Denna perspektivskillnad är vad som kommer till uttryck i frågan om Uppsala Eventcenter. Vi valde att ge ett projekt som innebär att kommunen bara är delfinansiär sex månader till. Om projektet lyckas får kommunen pengar över att istället satsa på välfärd, integration och gröna stadsmiljöer. Miljöpartiet kallar detta för att dra ut på tiden, men sade själva nej utan att lägga fram något alternativt förslag eftersom de inte vill se ett idrottsliv som inte är helt och hållet beroende av kommunen. Det om något är att dra ut på tiden.

Denna perspektivskillnad kommer också till uttryck i frågan om Upsala cykelklubbs ambitioner om en velodrom i Gränby, en fråga vi noterar att Malmström helt ignorerar i sin replik. Cykelklubben har presenterat ett mycket bra förslag på en cykelarena som de i stor utsträckning skulle kunna finansiera med externa medel. Eftersom detta skulle dra ned siffran för hur många kronor per invånare Uppsala lägger på idrott bevärdigas det dock inte ens med en kommentar från Malmström.

Avslutningsvis är det lite magstarkt av Malmström att påstå att idrottsinfrastruktur numer är en naturlig del tidigt i stadsplaneringen. Den som bemödar sig med att läsa igenom IFN:s protokoll kommer finna att Alliansen gång efter annan tvingats påtala för den rödgröna majoriteten att de missat att ta med idrott och fritid i sin stadsplanering. Nu senast i form av ett särskilt yttrande gällande kvarteret Sagan.

Mikael Eriksson (C)

Ledamot, idrotts- och fritidsnämnden

Stefan Hanna (C)

Kommunalråd