En av centrala Uppsalas största föreningar, Uppsala IF, med cirka 700 flickor och pojkar aktiva i ungdomsfotboll, bedriver sedan många år en lovordad verksamhet i Ekebydalen.

Trots avsaknaden av omklädningsrum, toaletter, duschar och förråd har föreningen kunnat bedriva en mycket bra verksamhet. Det kan vi tacka ledarna och de aktiva föräldrarna för. Vi kan också tacka barnen som har stått ut med bristerna och lirat fotboll under jämförelsevis ojämlika förutsättningar.

Kommunen borde ha iordningsställt Ekebydalen som ett idrottsområde för länge sedan. En detaljplan borde ha tagits fram för att säkerställa områdets tillgång till idrott och lek. Tyvärr är detaljplanen försenad och de idrottsföreningar som idag väntar på att det ska hända något, kan i dagsläget tyvärr se fram mot ytterligare år med bristande infrastruktur, barn som behöver byta om i buskarna och låna toaletterna på närliggande restauranger, caféer, affärer eller privata hem.

I Liberalerna är vi självkritiska för att en detaljplan inte togs fram under vår tid vid makten. Vi borde ha varit mer enträgna och envisa. För att nu ge föreningarna bättre förutsättningar vill vi att en detaljplan snarast ska tas fram med utgångspunkten att Ekebydalen ska förbli en idrottsoas i Ekeby- och Flogsta-området.

Processen med detaljplanen kan dock ta flera år och därför vill vi i Liberalerna i väntan på detta använda oss av tillfälliga bygglov för att säkerställa att föreningarna har tillgång till det mest grundläggande, nämligen omklädningsrum, toalett och dusch samt förråd. Sådana tillfälliga infrastrukturlösningar kan återanvändas när detaljplanen är klar och området ska bebyggas med permanenta lösningar. Behoven av sådana paviljonger finns på fler ställen i Uppsala.