Debatt – replik I takt med att Uppsala växer mer än någonsin byggs infrastrukturen för idrott och fritid ut på ett sätt som tidigare inte skådats. Den röd-gröna majoriteten S-MP-V i Uppsala har sett till att spaden äntligen kommit i marken igen efter 100 år för ett helt moderniserat Studenternas. Vi gläds över att Sirius tagit sig till allsvenskan och kommunen satsar 60 miljoner för att laget ska kunna spela sina hemmamatcher i Uppsala under tiden som arenan byggs om.

Uppsala kommun satsar både på bredd och elit i den växande staden och utöver Studenternas anläggs en ny simanläggning på Fyrishov, en ny friidrottsanläggning på Gränby, ett antal fullstora idrottshallar, en isanläggning på Studenternas och nya motionsspår. Alla satsningar utgår från en behovskartläggning där de största behoven prioriteras först och en successiv utbyggnad sker idag systematiskt.

De satsningar som vi i den röd-gröna majoriteten idag har beslutat och gör för idrotten, fritiden och friluftslivet i Uppsala kommun kommer att sätta Uppsala främst i jämförelse med andra kommuners satsningar om man ser till antal skattekronor per invånare och år. År 2016 satsades 991 kr/invånare på idrott och fritid i Uppsala vilket ska ökas till 1 447 kr/invånare till år 2020. Som jämförelse bland storstadskommunerna satsade Malmö 1231 kr, Stockholm 739 kr, Göteborg 737 kr och medel för riket var 1 158 kr.

Samtidigt som föreningsstödet ökas generellt styr förändrade bidragsregler om subventioner till barn och ungas aktiviteter istället för till vuxnas. Det nya systemet jämnar ut orättvisor mellan de som hyr kommunens anläggningar och de föreningar som gör en stor samhällsinsats och driver sina egna anläggningar och som tidigare fått ett förhållandevis lägre stöd.

I den röd-gröna majoriteten tar vi ansvar på bred front för ökad folkhälsa och fysisk aktivitet. Idrott och fritid finns med från start som en naturlig del i stadsplaneringen, både i staden och på landsbygden. I utbyggnaden värnar vi och stärker gröna stråk för rekreation och biologisk mångfald, vilket är ytterst viktigt för ett rikt och friskt liv. I kombination med alla satsningar på cykling blir Uppsala en kommun i toppklass för både det goda livet men också för planetens väl.

Det är svårt att förstå logiken i det Stefan Hanna (C) med flera skriver gällande Gränby Arena (UNT 18-01-31), då Centerpartiet valt att stå bakom en förlängning av projektet nu när det finns alternativa vägar att gå. Miljöpartiet har hela tiden framhållit att det varit ett bristande upplägg för projektet, vilket visat sig då åren gått utan att spaden kommit i marken. I Miljöpartiet har vi dock accepterat de beslut som fattats och har tillsammans med de andra rödgröna partierna sett till att leva upp till de åtaganden som kommunen förbundit sig till. Att Centerpartiet i detta läge väljer att dra ut ytterligare på tiden och samtidigt anklagar andra för att ha förlängt processen blir mycket märkligt.

För oss är det viktigt att både bredden och eliten får de förutsättningar som de behöver för att utöva idrott. Det är också viktigt att alla har möjlighet att delta och därför tillgänglighetsanpassar vi anläggningar och ser till att alla är välkomna på sina egna villkor.

Rickard Malmström (MP)

kommunalråd med ansvar för idrott och fritid