De resurser som finns i Uppsala för att bedriva elitfotbollsverksamhet utnyttjas emellertid redan till max. I det läget är det felprioriterat och oansvarigt av kommunen att aktivt verka för ytterligare en elitfotbollsklubb att etablera sig här. Nästa klubb att lyckas med det kan istället bli någon av våra sedan länge etablerade folkrörelser.

Därför är det anmärkningsvärt att det ansvariga kommunalrådet Rickard Malmström (MP) välkomnat Dalkurd hit med öppna armar. Än mer anmärkningsvärt är att han gjort detta utan att först förankra detta brett inom kommunen. Malmström har på eget bevåg fört samtal med Dalkurd utan att informera berörda nämnder och styrelser. Att på detta sätt föra både oppositionen och befintliga fotbollsklubbar bakom ljuset är oförenligt med den goda demokratiska ordning som vi tror på.

Givet den redan höga utnyttjandegraden av Studenternas IP och diverse träningsfaciliteter runtom i Uppsala kommun menar vi att Uppsala måste prioritera sina befintliga föreningar. Allt annat vore ett svek mot de tusentals eldsjälar som varje år gör sitt yttersta för att ge tiotusentals barn och unga i Uppsala en meningsfull, lärorik och hälsosam fritid.

Kommunen, näringslivet och ideella krafter har samverkat i många år för att stärka den lokala fotbollen, bland annat med ambitionen att få upp ett herr- och ett damlag i högsta division. Nu är vi nästan där. Både IK Sirius herrar i Superettan och IK Sirius damer i Elitettan har i år chansen att avancera till Allsvenskan. Vi tror att även GUSK och Bälinge IF har goda chanser framöver. Det är vi mycket stolta över.

Vi tycker att det är positivt att Uppsala är attraktivt och är i grunden positiva till alla nyetableringar hos oss. Samtidigt är det orimligt att en klubb ska lämna en kommun för att komma till vår för att de anser att de där får för lite stöd från det gemensamma. Att i det här läget introducera ytterligare ett elitlag i Uppsala riskerar att bli förödande. Det skulle innebära ökat slitage och följaktligen sämre kvalitet och ökad skaderisk på såväl tränings- som matchanläggningar. Vi uppmanar Rickard Malmström, MP, och den övriga majoriteten att inte förstöra den här unika och efterlängtade chansen för Uppsalalaget Sirius!