Debatt I en allt för stillasittande tid kan vi inte konstatera annat än att S, MP och V är idrottsfientliga. Och dessutom en mycket splittrad politisk majoritet. Mängden fysisk aktivitet i skolorna utökas inte i tillräcklig utsträckning, Sirius fotboll blir illa behandlade, Almtuna ishockey har drabbats hårt av majoritetens förseningar av Uppsala Event Center-projektet och ändringar av markeringsavgifterna har gjort det svårare för många att utöva sina sporter. Dessutom görs inte tillräckligt för att stötta Upsala cykelklubbs förslag om en velodrom och andra cykelträningsytor på Gränby Sportfält.

Upsala cykelklubb har själva arbetat fram ett slagkraftigt förslag som innebär en mycket liten kostnad för kommuninvånarna och som skulle stärka en stor sport samt ett viktigt fordonsslag i Uppsala. Centerpartiet vill att Uppsala ska vara Sveriges bästa cykelkommun, då är det dumt att låta denna goda och föreningsdrivna idé gå förlorad. Uppsala skulle även stärka sin position för att arrangera fler stora cykeltävlingar. Vi utgår från att idrotts- och fritidsnämnden skyndsamt tar denna idé vidare. Nu har även Göteborg insett möjligheterna, så skyndsamhet krävs. Annars bekräftas det återigen för Uppsalaborna att dagens politiska majoritet inte prioriterar idrotten.

Mikael Eriksson (C)

Ledamot, idrotts- och fritidsnämnden

Stefan Hanna (C)

Kommunalråd