– Ett budskap jag kommer att lyfta fram är att göra det man kan och orkar och bygg över tid, säger Michael Campese fullt medveten om att saker inte kan förändras över en natt.

Han vill långtifrån enbart ta åt sig äran att det hänt trots allt hänt en hel del i Gävleklubben när det gäller jämställdhet på den korta tiden han varit i klubben. Men när han efter att ha varit klubbchef i Västerås SK valde att söka jobbet i Brynäs var just jämställdhetsfrågan viktigt för honom.

– Det sista året har vi belyst det riktigt ordentligt och det var en av de första uppgifterna jag fick. Jag kom från en klubb som verkligen satsat på dam och flick. För mig var det en nyckelfråga att Brynäs ville satsa på det. Och i vår verksamhetsplan är nu jämställdhet ett fokusområde. Men det är inte jättelätt.

Vad finns det för svårigheter?

– Man måste jobba med det här inifrån, implementera det internt. Det finns ekonomiska faktorer som måste bära sig. Sedan prata med partners och fans som kan ha synpunkter. Men har man en vision om 50/50 kan det ta några timmar och möten för att nå dit.

På torsdagskvällen kommer han att tala under rubriken Den goda föreningen – om jämställt och jämlikt arbete för framgång på den inspirationskväll som Uppsala basket, Sirius innebandy, Almtuna, Uppsala Bois och Gusk samt Sh bygg och Sportfastigheter bjudit in till. Den vänder sig till såväl företags- som idrottsvärlden.

Brynäs har gjort en tydlig satsning på sitt damlag och ämnar fortsätta den satsningen. Till hösten ställer den tidigare så mans- och pojkdominerade klubben för första gången flicklag på isen för spel. Och med fokus på jämställdhet inskrivet i verksamhetsplanen har man också en tydlig ambition för att få till en jämn fördelning mellan kön på alla nivåer i föreningen.

– Skulle du fråga dem av kvinnligt kön i föreningen på kansli, i restaurangen eller damlaget tror jag att de säger att de tycker att det händer saker, säger Campese.

Och den tydliga ambitionen – och förflyttningen av mer resurser till damlaget – har redan börjat betala av sig.

– Duktiga elitspelare har valt Brynäs nu och det är för att vi gör det vi gör. De säger att det varit avgörande.

Och klubbens största sponsorer och partners är enligt Campese tydliga med vad de vill se.

– Våra huvudpartners som är kopplade till "En bra start" som är vårt samhällsben har alla krav på att det ska vara en jämställd förening.

Även Peter Tornberg, ordförande Sirius innebandy, och Anki Norrström, ledamot i Sh bygg, sten och anläggnings styrelse, talar under seminariet.