Vill inte lämna sin post

Nyligen lämnade Pierre Cengiz-Edstrand Miljöpartiet för att bli politisk vilde. Nu blir han politiskt obundet kommunalråd i Sigtuna kommun med ett arvode på 88 000 kronor i månaden.

7 oktober 2016 15:59

Den 22 september beslutade kommunstyrelsens arbetsgivarutskott att återinsätta honom på hans tidigare poster. Dagen efter uteslöts han ur partiet av Miljöpartiets partistyrelse.

När Pierre Cengiz-Edstrand frånskildes sina uppdrag den 18 maj i år hade han 40 274 kronor i månaden i arvode för sina politiska uppdrag som kommunalråd och ordförande i miljöutskottet.

Det nya arvodet, som gäller månadsvis från och med 18 september i år, är på totalt 87 961 kronor, enligt kommunens lönekontor.

Arbetsgivarutskottet var dock inte enigt om löneändringen. Mats Weibull (M) valde att inte delta i beslutet. Övriga beslutande politiker i arbetsgivarutskottet är Evalena Lindqvist (S) och Gunilla Johansson (S).

– Vi deltar av princip inte i ärenden som berör majoritetens fördelning av arvoden och vi har inga synpunkter på hur majoriteten fördelar den summa de har för att tillsätta sina politiska poster. Men ur ett demokratiskt perspektiv kan man undra vem Pierre Cengiz-Edstrand egentligen företräder som politiker, säger Mats Weibull.

Sigtunabygden ställde frågor till kommunalrådet Ibrahim Khalifa (S) om den politiska majoriteten kommer att fortsätta samarbeta med Pierre Cengiz-Edstrand eller om någon annan Miljöpartist får den kommunalrådsposten?

– Kommunalråd är en titel som ges av fullmäktige till den eller de som på heltid eller betydande del fullgör sitt uppdrag. I många kommuner är oppositionsrådets titel kommunalråd i opposition, vilket tydliggör att titeln kommunalråd inte säger något om hur samarbeten ser ut. Vem eller vilka som Miljöpartiet väljer att utse som sina företrädare och i vilken grad dessa kommer tjänstgöra är en fråga för Miljöpartiet, svarar Ibrahim Khalifa i ett mejl till redaktionen.

Enligt kommunallagen finns det inget juridiskt hinder för att ett kommunalråd som lämnat sitt parti och blivit politisk vilde sitter kvar på posten under mandatperioden.

Pierre Cengiz-Edstrand skriver i ett mejl till redaktionen att han har samma politiska titlar som tidigare.

– Jag företräder inget parti utan är partipolitiskt obunden och mitt arvode är oförändrat per årsbasis, skriver Pierre Cengiz-Edstrand.

Sigtunabygden har sökt Evalena Lindqvist (S) för en kommentar.

Orättvisa anklagelser

MP-topp kan lämna politiken

Mer intern kritik inom MP

Lämnar MP blir politisk vilde.

MP: Motverkar MPs ändamål.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!