Valsta kafé öppnar igen

Till hösten öppnar kaféet utanför biblioteket i Valsta igen. Kaféet ska förutom att vara en plats att fika på, även skapa mer trygghet i området.

28 juni 2019 13:35

Det är den idella organisationen Skyddsvärnet som tillsammans med Sigtuna kommun ska driva Valsta kafé. Verksamheten kommer att ha öppet alla dagar i veckan.

– I avtalet mellan kommunen och Skyddsvärnet ingår att 10-15 personer som idag står utan arbete och försörjning, ska få handledning, arbetsträning, psykosocialt stöd och hälsofrämjande insatser utifrån deltagarnas behov, berättar Helen Kavanagh Berglund, biträdande kommundirektör i Sigtuna kommun i ett pressmeddelande.

Flera gånger per år kommer uppföljningar att göras så att mål och önskade resultat förverkligas. Ett mål är att besökarna i Valsta Centrum ska uppleva en större trygghet och att de personer som arbetstränar ska känna ökad delaktighet och inflytande i tillvaron.

– Ett aktivt centrum ger fler vuxna förebilder, vilket långsiktigt också visat sig vara brottsförebyggande, säger Nilla Helgesson, Skyddsvärnets vd, bland annat.

Kaféet blir en viktig pusselbit i det omfattande trygghetsarbetet i och runt Valsta centrum, enligt kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

– Det löser naturligtvis inte hela otrygghetsproblematiken, men genom att erbjuda besökare en chans att sitta ner och ta en kaffe och därmed tillbringa tid i Valsta centrum skapas ett flöde av människor som i sin tur bidrar till en ökad trygghetskänsla. Att hitta en bra verksamhet för caféytan har inte varit lätt men vi tror nu att vi hittat en bra lösning, säger Olov Holst (M).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Lindblom

Ämnen du kan följa