Unik stödgrupp utökas

Sigtuna kommuns stödgrupp för anhöriga till barn med autismspektra utökas med ytterligare en grupp.

22 november 2018 16:12

Stödgruppen har funnits sedan år 2000. Den är till för föräldrar som behöver extra stöd i sitt föräldraskap.

Gruppen träffas två timmar en gång i månaden där de ger varandra stöd, råd och inspiration. Mötena sker på Familjecentrum i Märsta centrum.

Syftet är att främja barns utveckling och stärka relationen mellan föräldrar och barn.

– Som förälder tappar man sugen ibland, man möter motgångar hela tiden, skola, myndigheter, sjukvården och från omgivningen. Genom stödgruppen får man det lilla extra, och råd om strategier. Vi bjuder också in gäster ibland, som politiker, som kan ge direkt information, säger Marie Unander-Scharin, prevention- och säkerhetssamordnare på Sigtuna kommun och ledare för gruppen.

Enligt henne är stödgruppen unik, den enda av sitt slag i Stockholms län. Den har varit fruktbar och därför har medlemmarna stannat kvar, eller återkommit, under alla dessa år.

– I den här gruppen lär föräldrarna av varandra, säger Jessica Tillström, anhörigkonsulent, som också deltar på träffarna.

Idag har gruppen utökats i antal medlemmar. Några av gruppmedlemmarnas barn har också blivit vuxna. Därför bildas en extra grupp. Nu blir det två stödgrupper för anhöriga: en för barn från 3–15 år, och en för barn i åldrarna 18–30 år.

I gruppen används också föräldrastödsprogrammet ABC, ett evidensbaserat program som använts i hela Stockholms län. Programmet innehåller bland annat hjälp för föräldrar att främja barnens självkänsla.

Läs även

"Tre dör om dagen"

Mamma vädjar om hjälp

Enda alternativet att skicka bort barnet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jeanina Santiago