Tjuvfiske - ett hopplöst problem

Polisen och kustbevakningen har svårt att stoppa tjuvfisket, upplever traktens fiskeklubbar.

16 maj 2017 11:30

Problemet med tjuvfiske i trakten har ökat de senaste tre åren. Några av de platser där det ofta tjuvfiskas är Garnsviken, Färjestadsbron och Fysingen. Där tjuvfiskas det med nät.

Aspen, en skyddad art, fiskas också upp.

Det är även tillträdesförbud i Garnsviken från den 15 april på grund av att det är ett fågelskyddsområde. Så tjuvfiskarna bryter mot flera regler på en och samma gång.

Vid Färjestadsbron är det extra mycket tjuvfiske, enligt Sigtunabygdens reporter Jens Flyckt, som specialiserar sig på naturfrågor i trakten. Det är en knappt 30 meter lång kanal som förbinder Garnsviken med Sigtunafjärden.

– När gösen ska leka, eller para sig, går den upp i Garnsviken. Det har man känt till sedan urminnes tider. På 1600-talet utgick det direktiv från Venngarn om att freda gösen under leken. Under senare tid har vissa personer satt i system att lägga nät över kanalen vilket resulterar i att få gösar klarar sig och kan leka. Det är ett brott att göra så, säger Jens Flyckt.

Det nätfiskas även i sjön Fysingen, ett område som har tillträdesförbud på grund av fågelskydd.

– Men där går även tjuvfiskare i land och grillar på ön där havsörnar brukar häcka, och skrämmer tyvärr dessa, säger Roger Norling, tillsyningsman på Sigtuna Fiskevårdsförening.

Tjuvfisket sker ofta på dagtid då de flesta jobbar, säger Roger Norling.

– Vi är ett 10-tal tillsyningsmän i Sigtuna, och vi är ute på vår fritid. Så vi hinner inte kolla hela tiden.

Det är tidigare under våren – i mars, april och maj – som det fiskas mest.

– Det är då de flesta fiskarterna leker i Garnsviken. De som tjuvfiskar är främst ute efter gös, säger Roger Norling.

– Under sommaren blir det mycket folk ute så de som nätfiskar törs inte göra det, säger Einar Olsson, ordförande i Sigtuna och Rosersberg fiskevårdsföreningar.

Problemet har blivit värre, och det verkar inte finnas någon lösning, enligt fiskeklubbarna i Rosersberg och Sigtuna.

– Polisen och kustbevakningen har inte resurser att kolla tjuvfisket i Sigtuna, säger Roger Norling.

– Det känns hopplöst, säger Einar Olsson.

När Roger Norling fick veta att ett gäng män nätfiskade i Garnsviken nyligen ringde han kustbevakningen.

– Men deras båt låg i Vaxholm. Det skulle ta tre timmar för dem att åka till Garnsviken!

Han ringde också polisen, men inget hände därefter.

Roger Norling, tillsammans med flera andra tillsyningsmän, har nu tröttnat på det ökande tjuvfisket.

– Vi som förening har små resurser och hinner inte med. Problemet behöver belysas så att kommunen eller länsstyrelsen kan göra något åt det.

Einar Olsson ber allmänheten om hjälp.

– Vi vill att allmänheten talar om för oss i Sigtuna och Rosersberg fiskevårdsföreningar om de ser något tjuvfiske.

Det är dock inte helt problemfritt när allmänheten stöter på tjuvfiske. Det har hänt att personer blivit utskällda och utsatta för kränkande påhopp, då de sagt till tjuvfiskare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jeanina Santiago