Sammanlagt handlar det om motsvarande 3,3 heltidstjänster, där flera av dem är på deltid. Personalen informerades under torsdagen.

– Kulturskolan har fått en minskad budgetram, vilket gör att kostnaderna är större än intäkterna. För att få det till att stämma har det skett en minskning i verksamheten, säger verksamhetschefen Anita Kettunen som är ansvarig för Sigtuna kulturskola.

– Vi har anpassat budgeten till att det ska påverka barnen så lite som möjligt, påverka personal så lite som möjligt och framförallt att vi ska bevara kulturskolans verksamhet så att vi inte tar bort någonting av det som erbjuds i dag, fortsätter hon.

Kommer det bli tal om uppsägningar?

– Det kan bli uppsägningar av en del personal, men först görs en omplaceringsutredning om vi kan erbjuda ett annat arbete. Det är sex personer som berörs, varav det är två som har haft heltid och som kommer att erbjudas tjänster som är på 80 procent.

Orsaken till den minskade budgeten beror på tre saker, enligt Anita Kettunen. Som att kommunens rambudget har minskat för kulturskolan. Att skolorna har fått en mindre budget och inte längre har råd att köpa in lika mycket från kulturskolan. Den tredje orsaken är att kulturrådspengarna från staten, som försvann i riksdagens budget (M och KD) vid årsskiftet.

Tidningen har tidigare berättat om att Sigtuna kulturskola även har höjt avgifterna från och med första februari.

– I och med det har vi kunnat mildra effekten av det här till viss del, säger Anita Kettunen.