Tips om du drabbas av flygstrejk

Inställd resa, hotell som inte går att boka om och extra utgifter – vilka krav kan du som konsument ställa på flygbolaget om du drabbas av flygstrejk?

26 april 2019 08:29

DIREKT FRÅN ARLANDA: Många frustrerade resenärer - "Hoppas på kompensation"

Om ett flyg ställs in på grund av strejk har konsumenten alltid rätt till ombokning av resan eller att boka av resan och få pengarna tillbaka, enligt Christine Holst, jurist på Konsumentverket.

Kravet kan ställas först när ett flyg faktiskt har ställts in.

Återbetalning gäller för den delen av en resa som inte utnyttjats och pengarna ska betalas tillbaka inom sju dagar.

Ombokning gäller med alternativen att nå resmålet så fort som möjligt eller ombokning till ett annat datum som passar dig.

I vissa fall kan du ha rätt till kompensation för utgifter eller ekonomiskt bortfall som orsakats av den inställda flygresan. Det kan exempelvis handla om missade anslutningsflyg, missade hotellnätter eller förlorad arbetsinkomst.

Ekonomiska anspråk ska ställas direkt till flygbolaget.

– Det är viktigt att spara alla kvitton och rikta kravet mot flygbolaget, säger Christine Holst.

Man är dock skyldig att begränsa sina kostnader och exempelvis boka av hotellnätter i den mån det går.

På Konsumentverkets hemsida, Hallå konsument, finns en tjänst som heter Flygkalkylatorn där man som konsument kan få hjälp med vilka rättigheter man har vid inställd flygresa. Via tjänsten finns också länkar för att nå flygbolagen för att ställa krav.

I vissa fall har du rätt till ekonomisk kompensation enligt fast ställda belopp – 250, 400 eller 600 euro. Det inställda flygets flygsträcka avgör beloppet.

Rätten till kompensation villkoras bland annat av hur långt innan du blev underrättad om det inställda flyget.

Om strejken klassas som extraordinär kan rätten till ekonomisk kompensation försvinna. Vad som klassas som extraordinär händelse eller inte är komplicerat och måste bedömas från fall till fall, enligt Christine Holst.

Det handlar bland annat om flygbolaget gjort allt det rimligen kan för att undvika en strejk.

– Vi uppmuntrar alltid konsumenten att rikta krav mot flygbolaget. Sen får flygbolaget ta ställning, säger Christine Holst.

Om en konsument inte är nöjd med svaret från flygbolaget går det att ta ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för prövning. Om man inte blir nöjd med beslutet hos ARN kan man gå vidare till tingsrätten. (TT)

LÄS MER: 70 000 resenärer drabbas av pilotstrejken

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Helena Wande