Svagt intresse efter PCB-larm

Trots rekordhöga nivåer av miljögift verkar få oroa sig. "Förbryllar mig".

26 november 2014 16:01

Jörgen Johansson r chef på miljö- och hälsoskyddskontoret i Sigtuna. Han hade förväntat sig att bli nedringd av journalister och oroliga kommuninvånare när larmet om dioxinliknande PCB:er i Oxundasjön i Rosersberg kom 25 november. Men telefonen har varit tyst.

– Det förbryllar mig med tanke på hur allvarlig situationen är och att vi lever i ett miljömässigt upplyst samhälle. Någonting liknande har mig veterligen bara hänt en gång tidigare i Sverige och det var i Emån på 1980-talet, säger han.

Vad gör kommunen nu?

– Vår främsta uppgift är att skydda kommuninvånarna. Vi håller på att spåra källan och det är ett arbete som kommer ta tid, säger Jörgen Johansson.

Det är ingen fara att bada i Oxundasjön, enligt honom. Anledningen är att PCB, som är ett samlingsnamn för ett stort antal kemiska föreningar, är fettlöslig. Miljögifterna som finns fisken kommer in i människokroppen sommat. De så kallade dioxinliknande PCB:erna som nu har påträffats i höga halter i Oxundasjön, betraktas som kemiska värstingar.

– Särskilt känsliga är barn och kvinnor i fertil ålder. Dessa föreningar har bland annat visat sig påverka hjärnan och nervsystemet, säger chef för miljö- och hälsoskyddskontoret, Jörgen Johansson.

Alla avråds att äta fisk från Oxundasjön och Oxundaån, medan för Rosersbergsviken (som är förbunden med Oxundasjön) gäller varningen endast kvinnor och barn.

Varför avråder ni inte alla att äta fisken från Rosersbergsviken?

– Forskningen visar att framför allt barn och yngre kvinnor är känsliga, säger han.

Har ni sökt efter PCB i Sigtunafjärden?

– Jag vet att det har hittats låga halter av PCB i sedimentprover från Skarven som man kan säga är en del av Sigtunafjärden. Högsta halterna finns i Oxundasjön och avtar sedan ju närmare Mälaren man kommer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!