Stressad personal skapar oro

Stressad personal på Valsta hemtjänst skapar oro och nedstämdhet hos gamla och sjuka brukare.

23 augusti 2018 15:00

– Det har varit kaotiskt sedan sommaren. Det har kommit vikarier som är stressade och inte kan sköta jobbet, säger en av brukarna.

– Personalen har alltid bråttom och det saknas kontinuitet. Jag mår dåligt av det, säger 72-åriga Fanny Sendow, som är rullstolsburen.

Fanny Sendow har använt Valsta hemtjänst i flera år, och har varit nöjd. Men så kom sommaren och det blev en klar försämring.

– Det är jobbigt för personalen då de förväntas göra saker fortare. Och detta påverkar mitt liv. Det kan inte fortsätta på det här sättet.

Några anställda har hoppat av inom Valsta hemtjänst.

– Kommunens personalpolitik är inget vidare. Jag är missnöjd med förändringarna som har införts, säger en av de tidigare anställda. Hon vill inte uppge hela sitt namn på grund av rädsla för repressalier.

Det är framför allt planeringen som är boven. Tiderna med brukarna har varit komprimerade. Arbetsuppgifterna ska göras snabbare.

– Enligt det nya schemat ska man till exempel hjälpa en brukare med sitt toabesök på en kvart. Men vad gör man om personen är hård i magen? Då stannar den anställda längre hos brukaren, blir stressad och kommer till nästa brukare väldigt försenad. Många brukare oroar sig när hemtjänsten inte kommer den tid de ska.

En vikare berättar om att duschtiden har blivit kortare - och det är omöjligt att skynda på de gamla.

Några anställda är frustrerade och mår dåligt.

– Den nya ledningen bryr sig inte om personalen. Det ska effektiviseras utan tanke på människor som sliter, säger en anställd.

Några anställda som tidningen har kontaktat är rädda att prata eftersom de känner sig hotade och inte vill förlora sina jobb.

Karsten Bjärbo (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden, känner till problemet inom Valsta hemtjänst.

– Vi kommer att ha en översyn. Det är något som inte funkar bra, och förvaltningen kommer att titta över det. Schemaläggningen och ledningen är inte optimal. Vi måste hitta bättre struktur.

Han berättar att kommunen inte har beslutat om neddragningar gällande Valsta hemtjänsts budget och bemanning.

– Har man sparat i driften är det någonting jag inte känner till. Men det finns inga beslut att det ska dras ned på pengar.

Det blev ansträngt under sommaren på grund av sjukskrivningar och vikarier som fått hoppa in, enligt honom.

Många anställda är rädda att prata med tidningen - ska det vara så?

– Alla ska ha rätt att säga vad de tycker. Jag ställer mig inte alls bakom att man ska vara rädd. Om jag får veta att sådant förekommer talar jag med cheferna - de får inte forska i källor och får inte straffa folk för att de har en kritisk uppfattning.

Oppositionsrådet Marie Axelsson (S) är orolig för de anställdas arbetsmiljö.

– Det arbete vi lagt ned på att förbättra arbetsmiljön raseras och flera anställda säger upp sig. Det är ohållbart. Socialdemokraterna vill satsa på en bra arbetsmiljö med bra scheman för de anställda. Det blir också bättre omsorg för våra äldre, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!