Straffavgift införs för föreningar

En förening som bokar en lokal och inte nyttjar den – det kan komma att straffa sig dyrt. Framöver väntas Sigtuna kommun införa straffavgifter för dem som missbrukar bokningssystemet.

15 mars 2019 12:00

Från och med årsskiftet har Sigtuna kommun tagit bort den så kallade ”nolltaxan” för barn- och ungdomsföreningar som bokar tider i kommunens idrotts- och kulturanläggningar. För tidsbokningar från och med januari får nu varje förening betala en subventionerad avgift för varje tidsbokning.

Men det stannar inte där. Under kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutades det även att de nya bestämmelserna skulle kompletteras med en avgift för de föreningar som inte nyttjar sina bokade tider, en så kallad "no show-avgift". Enligt beslutet ska ”föreningar som bokar tid med subventionerad avgift och sedan inte nyttjar den bokade tiden faktureras med samma avgift som gäller för externa kunder”.

På exempelvis huvudarenan på Midgårdsvallen handlar det om en kostnad på 900 kronor per timme. I Pinbackshallens A-hall blir kostnaden 1 670 kronor samt i sporthallar som Vikingahallen 370 kronor.

Syftet ska vara att tider som inte nyttjas ska avbokas i god till förvaltningen, senast 48 timmar innan bokad tid.

– Men självklart kommer det vara så att om det blir akuta sjukdomar eller att någon sitter fast i ett trasigt tåg kommer vi inte ta ut den här avgiften. Det är inte det som är meningen, utan det är om man bokar upp tiden och avsiktligen inte nyttjar den. Då ska man få betala för det, säger fritidschefen Pekka Widergren.

Har ni haft problem med outnyttjade tider?

– Det råder inget tvivel om att det har inträffat att bokade tider har varit tomma. Sedan i vilken omfattning det har varit har jag ingen statistik över, men vi är medvetna om att vissa bokade tider har varit outnyttjade till och från. Ibland av naturliga anledningar och ibland av slarv eller annan anledning.

Varför införs det om det inte har varit något stort problem?

– Vi har ett uppdrag att mer effektivt utnyttja de olika anläggningarna.

Innan de nya tilläggsreglerna träder i kraft ska det även godkännas av kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet, medan Moderaterna, Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade för det nya tillägget gällande "no show-avgifter".

Så kan din förening straffas

Midgårdsvallen, huvudarenan: 900 kronor. Konstgräs (11-manna): 880 kronor. Konstgräs (7-9-manna): 470 kronor. Midgårdsvallen (uppvärmt konstgräs): 1 400 kronor.

Övriga fotbollsplaner: Gräsplan (11-manna): 400 kronor. Konstgräs (11-manna): 780 kronor. Konstgräs/gräsplan (7-9 manna): 280 kronor.

Pinbackshallen, A-hall: 1 670 kronor. B-hall: 670 kronor.

Sporthallar (som Vikingahallen): 370 kronor. Mellanstor sporthall: 220 kronor. Gymnastiksal: 110 kronor.

Simhall (en bana): 320 kronor.

Klassrum: 500 kronor.

Ekillaskolans aula: 670 kronor.

Ekillaskolans dramasal: 570 kronor.

Kulturskolans danssal: 570 kronor.

Fotnot: Kostnaderna som anges är per timme.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gustaf Andersson

Ämnen du kan följa