Stort intresse för brandvärnssatsning

Senast Brandkåren Attunda hade ett brandvärn var för 30 år sedan. Nu startas ett på nytt. ”Vi känner att vi behöver stöd och hjälp”, säger ansvarige Per Jonsson, som är distriktschef i Märsta och Sigtuna.

4 mars 2019 07:00

Ingen lär ha undgått de senaste somrarnas omfattande skogsbränder runt om i Sverige. Det är en trend som riskerar att hålla i sig även framöver.

För att ta höjd för att det kan ske i närområdet startar Brandkåren Attunda i vår en ny brandvärnsverksamhet där ideella krafter ska hjälpa den ordinarie brandkåren vid svåra situationer.

– Det fanns ett brandvärn ute i Skepptuna när jag började jobba i Märsta 1986, men det försvann 1989 eller 1990. Men nu har antalet heltidsanställda brandmän blivit färre och klimatsituationen ändrats, så nu är läget annorlunda, säger Per Jonsson.

Vad ska brandvärnet bidra med?

– De kommer att vara helt inriktade på skogs- och markbränder nu i början. Men i framtiden ser vi kanske andra saker som brandvärnet kan hjälpa till med, som översvämningar och annat som är resurskrävande.

Vad kommer de att göra praktiskt?

– I första hand handlar det om bevakning och vattning så att vi kan skicka hem operativ personal. I dag kan vi ta hjälp av försvaret för sådant, men det är inte alltid som de är tillgängliga.

I mitten på februari lade Brandkåren Attunda, som omfattar sex kommuner inklusive Sigtuna och Knivsta, ut en annons på sin hemsida om att de söker frivilliga till brandvärnet. Målsättningen var att få ihop ett 15-tal sökande. Men intresset har varit betydligt större än så.

– Redan nu är vi uppe i ett 50-tal som har anmält sig. De som har sökt är från 17 år upp till 76 år. Det är kul att det har gett en så fin respons och att det finns folk som vill hjälpa till i samhället, säger Per Jonsson.

17 mars går ansökningstiden ut – och fler ansökningar lär trilla in fram tills dess. Därefter börjar ett noggrant gallrande ned till de cirka 20 volontärer som slutligen antas.

– Vi ska titta på ansökningarna och ge ett svar i slutet på mars till dem som vi kommer att kalla in. Jag kommer att titta på flera saker i den bedömningen, som könsfördelning och hur tillgängliga de ansökande är, bland annat, säger Per Jonsson.

Under april kommer en utbildning och en uttagning att genomföras vid brandstationen i Märsta.

– Vi kommer att göra någon form av konditionstest, så att de kommer att få känna av hur det är att gå med slangkorgar inne i skogen bland stubbar och stenar. Det är både för vår skull och deras skull. Det är inget lätt arbete, utan är ett av de tyngsta som en brandman kan åka ut på, fortsätter Per Jonsson.

Brandvärn

Brandvärn, som består av frivilliga krafter, ska tillföra mer personalresurser vid större olyckor och under höjd beredskap. Vid grundutbildning och vid insats utgår en viss ersättning.

Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby.

Märsta brandstation är belägen i nordöstra delen av Sigtuna kommun intill Arlanda flygplats. Det finns även en brandstation (för räddningsmän i beredskap) i Sigtuna stad.

Källa: Brandkåren Attunda

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gustaf Andersson

Ämnen du kan följa