Bakgrunden är att uppdragen minskat efter att Sigtunahems markskötsel lades ut på entreprenad.

– Under senare tid har vi upplevt det svårare med samarbetet med Sigtuna kommun och att arbetet med social hållbarhet glömts bort, säger Oskar Rommel, verksamhetsledare på Service i Sigtuna.

Företaget startades 2009 i samarbete med Sigtuna kommun och Sigtunahem.

Artikelbild

| De 23 anställda på Service i Sigtuna riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden, skriver Veronica Ytterberg.

– Målet var att skapa en anpassad arbetsplats för personer med funktionshinder och personer som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, säger Oskar Rommel.

Med uppdrag från Sigtunahem som grund har de under tio år kunnat bygga upp en verksamhet med 14 anställda som omfattas av LSS (lagen om stöd och service) och nio som varit långtidsarbetslösa.

Mattias Danielsson är en av de uppsagda. Han har arbetat på företaget i mer än fyra år.

– Det känns jättetråkigt att det blev så här. Nu hamnar jag antagligen hos arbetsförmedlingen igen där de har svårt att hantera folk med funktionsnedsättningar, säger Mattias Danielsson.

Artikelbild

| John (som inte vill ha med sitt efternamn i tidningen) har bland annat åkt runt och städat i kommunens miljöhus, där hushållssopor sorteras. Han trivs med jobbet och vill inte sluta.

Förra gången han var arbetslös avlöste praktikperioderna varandra på arbetsplatser med dålig förståelse för hur personer med olika diagnoser reagerar. Därefter blev han sjukskriven.

– Men sedan jag började här har det gått mycket bra. Jag har jobbat varje dag med allt från att klippa gräsmattor och häckar till att bygga blomlådor, säger Mattias Danielsson, som succesivt mått allt bättre.

Artikelbild

| Verksamhetsledaren Oskar Rommel säger att de önskar svar från kommunen om vad som ska hända med de personer som arbetat på Service i Sigtuna.

Skillnaden mot en vanlig arbetsplats är att det funnits en mycket tydlig struktur för vad var och en ska göra, exempelvis med scheman och arbetsuppgifter på en stor whiteboard. Här finns också arbetsledare som har utbildning eller erfarenhet av personer med olika funktionshinder.

– Har jag känt mig dålig en dag, har jag exempelvis kunnat säga att jag helst arbetar själv den dagen, utan att det blivit några problem, säger Mattias Danielsson.

En annan av dem som är djupt besviken över att inte kunna arbeta på Service i Sigtuna längre, är John.

En av hans främsta uppgifter har varit att städa i kommunens miljöhus, där hushållssopor sorteras. Det vill säga en uppgift som uppskattats av många boende i kommunen.

– Det känns jobbigt och dåligt att inte kunna fortsätta jobba här, säger han.

Oskar Rommel säger att de har ett bra samarbete med äldre- och omsorgsnämnden, men att de nu saknar en samarbetspart på kommunen, efter att Sodexo tog över Sigtunahems verksamhet.

Vad krävs för att dessa personer inte ska hamna utanför arbetsmarknaden?

– Problemet hade kunnat undvikas om man hade brutit ut lämpliga delar av exempelvis Sigtunahems verksamhet före upphandlingen.

Service i Sigtunas företrädare har försökt få ett svar från kommunen om vad som ska hända nu.

– Vi vill inte att det här ska bli någon stridsfråga. Jag förstår att det finns många stora frågor att ta tag i och att de glömt bort oss lite. Men vi behöver ett svar på hur de vill jobba med de här grupperna framöver, säger Oskar Rommel som pekar på den sociala och ekonomiska samhällsnytta som verksamheten hittills åstadkommit.

Sigtunas kommunalråd Olov Holst (M) svarar att Sodexo som vann upphandlingen av Sigtunahems markskötsel, är ett privat företag som har egna anställda. Kommunen kan i dagsläget inte påverka vad Sodexo fattar för beslut.

– Jag har tyvärr inget svar på vad som ska hända med Service i Sigtuna, utan vi måste först sätta oss in i vad frågan handlar om och vilka det gäller innan vi kan svara, säger Olov Holst som lovar att de så snart som möjligt ska titta närmare på frågan och ge de berörda ett besked.