"Snudd på statskupp"

Det blev inget nytt styre i Sigtuna kommun under torsdagskvällen. Men före 28 september kommer ett nytt likadant möte hållas där nytt styre ska väljas.

24 augusti 2017 21:43

De enda ärenden som fanns på dagordningen under torsdagskvällens extrainsatta kommunfullmäktigemöte var valärenden av nya personer som ska ska leda kommunens nämnder och kommunstyrelse. Men det blev inget maktskifte i kommunen denna kväll. Genom en möjlighet till återremiss av ärendena kunde Socialdemokraterna stoppa den nya majoriteten - i en månad.

Kommunstyrelsens ordförande Ibrahim Khalifa (S) var den som yrkade på återremiss av de ärenden som skulle innebära att den nya regnbågskoalitionen tog över styret i kommunen.

Oppositionsrådet Olov Holst (M) var en av många upprörda.

– Det Ibrahim Khalifa med flera nu gör är bara att klänga sig kvar vid sina arvoden i en månad till. En minoritet kan återremittera dessa ärenden bara en gång, sedan kommer det ändå vara så att ändringen går igenom, säger Olov Holst.

Ibrahim Khalifa svarade att det är en busslast nya politiker med arvoden som den nya regnbågskoalitionen vill tillsätta.

– Var ska pengarna tas ifrån, det redovisar ni inte, sa Ibrahim Khalifa bland annat.

Han och Marie Axelsson (S) efterlyste vilken ny politisk inriktning som regbågskoalitionen (M, C, KD, L, MP och Sfs) vill ersätta deras politik med.

– Ni har bara redovisat fyra rader. SKL:s (Sveriges kommuner och landstings) rättsliga experter säger att det inte räcker. Det viktiga är innehållet i den nya politiken, inte valärenden av personer. Jag kan inte ta ansvar för att alliansen tar över innan det först finns en gemensam budget och ett komplett underlag, säger Ibrahim Khalifa.

Han anklagade också sina tidigare samarbetspartier L och MP för att inte ha visat respekt för demokratin.

– Hade man visat respekt för demokratin, då hade ni först lämnat de politiska platser som ni fått i våra överenskommelser under samarbetstiden, säger Ibrahim Khalifa.

Därefter var bland andra Pernilla Bergqvist (L), Karolina Windefalk (MP) och Gill Brodin (C) uppe i talarstolen för att berätta om sitt arbete kring bland annat miljö- och skolfrågor och den nya koalitionens politiska ambitioner.

– Vi i Miljöpartiet bytte sida då det stod klart att det fanns oegentligheter i S sätt att styra. Men det vi INTE kommer göra är att smutskasta andra, sa Karolina Windefalk bland annat.

Olov Holst var upprörd över att Socialdemokraterna förhalar kommunens arbete som han nu anser i princip står still i väntan på vad som ska hända.

– Det vi bevittnar nu är snudd på statskupp, att ni inte låter ärendena gå till votering. Detta är de enda beslut som krävs för att ändra presidierna i nämnderna. Det finns inget hos de tio sakkunniga som uttalat sig, som säger att det ska vara som Ibrahim Khalifa säger. Var är din lista med namn på sakkunniga som stöder det du säger Ibrahim Khalifa? sa Olov Holst och visade en lista på dem han hänvisade till.

Olov Holst påpekade också bland annat att det i praktiken redan finns en ny majoritet i nämnder och i kommunstyrelsen, eftersom L och MP inlett ett samarbete med allianspartierna.

Enligt kommunfullmäktiges ordförande Gun Eriksson (S) är Sigtuna kommun först ut i Sverige med att prova den nya bestämmelsen i kommunallagen. Paragrafen som bland annat handlar om att det går att välja nya presidier (nya personer i ledningen) i nämnder och kommunstyrelse, om den politiska majoriteten har förändrats under mandatperioden.

– Det finns ingen praxis för hur detta ska göras. Så Sigtuna kommun blir först att prova denna nya bestämmelse i kommunallagen, sa Gun Eriksson i sitt inledningsanförande till torsdagskvällens möte.

Karsten Bjärbo (KD) tyckte att Socialdemokraterna varit skickliga på att hitta sätt att förhala "den oåterkalleliga processen".

– Men jag är glad att det också finns ärliga politiker i olika partier, bland annat i Miljöpartiet. Vi ska inte stå här och tjafsa utan nu tillsammans se till att göra det bästa för vår kommun, säger Karsten Bjärbo.

Flera av alliansens politiker tyckte det var slöseri med skattebetalarnas pengar att det ska bli ett till extramöte inom en månad.

Men Socialdemokraterna anser ändå att de gjorde rätt.

– Den politik som Socialdemokraterna gick till val på 2014 var den som flest väljare röstade för och vi fick förtroende att styra kommunen. Tills dess att det finns en annan politisk majoritet som lägger fram en gemensam budget som accepteras i fullmäktige vore det inte ansvarsfullt att slänga ut kommunen i osäkerhet. Det är väljarnas förtroende vi sviker om vi låter högeralliansen ta över. Politik kommer före maktspel, säger Ibrahim Khalifa.

Inom maximalt en månad kommer ett likadant möte att arrangeras igen med samma ärenden på listan som under torsdagskvällens nästan tre timmar långa extrainsatta möte.

Här är namnen på dem som vill ta över makten

Detta har hänt

Tidigare samarbetade Liberalerna och Miljöpartiet med Socialdemokraterna i kommunen, men efter avslöjandena om misstänkt vänskapskorruption, så vill nu dessa två partier regera ihop med allianspartierna i stället.

Den nya regnbågskoalitionen som inom en månad väntas få ta över ordförande- och vice ordförandeposter i kommunens nämnder och i kommunstyrelsen har sammanlagt 25 mandat. Det är ingen majoritet, men en större minoritet än vad S och V får ihop i sitt nya samarbete där de har 21 mandat ihop.

I praktiken kan det bli så att SD blir vågmästare i Sigtuna kommun med sina fem mandat. Under torsdagskvällen yrkade SD avslag på Socialdemokraternas återremissyrkande och gick därmed på samma linje som den nya regnbågskoalitionen. Men SD:s gruppledare Rune Öhlund sa att de kommer rösta olika i olika frågor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!