SMS ska stoppa skolk i Sigtuna

SMS till föräldrar ska börja användas från hösten 2018 på alla grundskolor.

20 december 2017 12:00

I dag används SMS på Valstaskolan och Ekillaskolan i Märsta samt S:t Olofs skola i Sigtuna. Snart kommer tjänsten att användas på alla grundskolor i Sigtuna kommun för att stoppa skolk, öka elevernas närvaro och förbättra elevernas skolresultat.

– I vårt nya skolutvecklingsprogram slår vi fast att det är viktigt att både elever och vårdnadshavare känner sig delaktiga i skolarbetet och är väl informerade. I detta ingår det även att återkopplingen till vårdnadshavare går snabbare när det gäller frånvaro för sitt barn. I andra kommuner har man sett att sms till föräldrar minskar skolk, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jeanina Santiago