Skolanställd fick problem

Efter gasläckan: en anställd drabbades av mindre ozonförgiftning.

10 februari 2017 08:00

En person på Sätunaskolan fick symtom efter att ventilationen läckt ozongas under tisdagen. Hon började jobba tidigt på morgonen. Efter att ha känt tyngd över bröstet och halsont sökte sig personen till primärvården dagen efter.

– Det finns inga bestående skador, säger Johan Adler, verksamhetschef för grundskolorna i Sigtuna kommun.

Och det var inga barn som drabbades av ozonförgiftning, efter utsläppet.

Sigtunabygden rapporterade nyligen om ozonläckaget i Sätunaskolan i Märsta. En anläggning i köket, som renar luften med ozon, slutade fungera, men fortsatte ändå att producera ozon. Tidigt under tisdagsmorgonen den 7 februari kände personalen en kraftig lukt i matsalen. Därför stängdes skolan tillfälligt.

Nu har Rikshem åtgärdat problemet. Den potentiellt farliga luftrenaren är borta.

– Aggregatet som ozonet läckte ut från är nu borttaget. Därför kan man i fortsättningen laga mat på Sätunaskolan utan att det finns risk för gasläckage, säger Johan Adler.

I en tidigare intervju ville Johan Adler få svar från Rikshem om denna typ av utrustning finns på fler skolor. Nu har han fått svaret.

– Det finns ingenting som tyder på att vi har sådana anläggningar i något annat tillagningskök oavsett om det är äldreomsorg, skola eller förskola. Sätunaskolan är den enda som har luftrening med ozon, säger Johan Adler.

Läs mer:

Sätunaskolan stängde efter gasläcka

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jeanina Santiago