119 elever på Valstaskolan påverkas av beslutet, som barn- och ungdomsnämnden kommer fatta på torsdagen.

– Barnen ska omplaceras till olika skolor i kommunen redan nästa månad. Det finns ingen mer tid att förlora och handlingskraft behövs, menar nämndens ordförande Pernilla Bergqvist (L).

Efter beslutet är taget ska rektor och elevhälsa inleda ett arbete för att erbjuda alla elever en ny skolplanering, personal och vårdnadshavare kommer att involveras i det arbetet.

Artikelbild

| Krossade rutor. Flera fönster efter fasaden är tejpade.

Oppositionsrådet Olov Holst (M) är kritisk och anser att evakueringen är ett stort politiskt nederlag för den politiska majoriteten.

– När kommunledningen närmast panikartat tvingas stänga skolor av säkerhetsskäl har det gått för långt. Det handlar inte enbart om Valstaskolan utan om hela Valsta, där problemen med våld har eskalerat. Vi har varnat för det här länge, säger Olov Holst.

Pernilla Bergqvist förklarar att det inte finns specifika händelser som grund för beslutet.

– Föräldrar vill inte välja skolan. Vi ser sjunkande skolresultat och svårighet att rekrytera behöriga lärare. Det är inte hållbart. Vi måste ha fokus nu på resultat, integration och bra arbetsmiljö.

Under flera år har olika åtgärder provats, som till exempel ökade resurser och samarbeten. Sigtuna kommun har anlitat olika personalkategorier som beteendevetare. Det har också funnits samarbete med organisationen Teach 4 Sweden, TFS, om kompetensutveckling. Men dessa åtgärder gav inte det efterlängtade resultatet.

Redan förra året började barn- och ungdomsnämden utreda hur Sigtuna kommun ska förbättra skolresultat, öka trygghet och likvärdighet och bryta segregation.

Avvecklingen av skolans mellanstadium blev då ett skarpt förslag, menar Pernilla Bergqvist.

– Beslutet att avveckla Valstaskolans mellanstadium är startskottet på en förändring av hela skolstrukturen i områden där målet är att bygga nya skolor som inte kommer ligga mitt i centrum.

Enligt henne är många föräldrar positiva till förändringen.

Enligt uppgifter från en del i den tidigare lärarkåren rör det sig inte bara om problematiken kring den fysiska miljön, utan handlar också om en svag ledning som inte ger tillräckligt mycket stöd till lärarna. Därför har många behöriga lärare valt att lämna skolan.

– Det krävs ett annorlunda förhållningssätt på Valstaskolan. Det är ju ett utsatt område. Men lärarna har inte fått stöd från ledningen, säger en lärare som vill vara anonym.

Läs mer:

"Ökat våld stänger delar av skola"