Sigtunas naturpärlor i ny bok

Sigtuna har flera vackra platser som inbjuder till vandringar i skog och mark. Vi träffar Oliver Karlöf – en av författarna till boken "Upplevelser i Stockholms natur".

9 augusti 2018 06:00

Vi möts på tågstationen i Märsta. Sedan bär det av – vi kör västerut mot Sigtuna. Utsikten från bron över Mälaren kittlar ögonen – vattnet är mörkt och växtligheten klargrön mot ytan. Målet är Askare hages naturreservat; en av de platser som lyfts fram i boken. Efter ungefär en kvarts körning är vi framme vid reservatet som ligger alldeles intill Garnsviken. Här samlas gäddorna för att leka om våren, och viken har också ett stort bestånd av abborre och mört. I viken trivs också den rödlistade aspen, som för övrigt är Upplands landskapsfisk.

Boken tar upp över 100 olika platser i Stockholm med omnejd och 27 av dem är beskrivna med detaljerade kartor. För Oliver Karlöf är tillgängligheten en viktig aspekt:

– Det finns en grundtanke om att platserna ska gå att nå för de som åker kollektivt. Man ska inte behöva ha en fyrhjulsdriven monsterbil för att kunna ta sig ut i naturen, säger Oliver Karlöf som är utbildad marinekolog och jobbar med fiskevård åt Stockholms stad.

Boken är uppdelad i två delar och innehåller dels mer utförliga presentationer av områdena, dels en artorienterad guide där läsaren får veta på vilka platser man kan se en viss fågelart, insekt eller däggdjur.

– Målet med boken är att få ut stadsbor i naturen, säger han.

Han menar att det är viktigt att väcka ett naturintresse:

– Jag fick en gång frågan om det inte är fel att visa upp platser som kanske borde får vara hemliga eller i fred, men samtidigt är det ju så att om en plats är känd så ökar sannolikheten att den anses vara värd att bevara.

Han berättar vidare om platser där tjuvfiske förekommit:

– Om folk känner till vattendragen och det är aktivitet på platsen så minskar benägenheten att göra något olagligt där. Tjuvfiskarna skräms bort, säger han.

Askare hage har ett rikt fågelliv, vilket särskilt märks under våren. För dagen skymtar dock endast några grågäss och två tofsvipor. Luften är het, men det hindar inte de talrika trollsländornas akrobatiska luftfärder. Med tanke på det torra sommaren är reservatet förhållandevis grönt – marken är sjönära fuktig och över de betade kulturmarkerna är spångar utlagda. Här håller kor, får och hästar landskapet öppet. I reservatet finns gott om fyrahundaråriga ekar som är hem åt en rad sällsynta insekter. De är också boplats åt hackspettar, starar och fladdermöss.

– Är man här på kvällen kan man se fladdermössen, särskilt under sommaren när himlen är ganska ljus, säger Oliver Karlöf.

Bokens författare har alla olika specialintressen, något som enligt Oliver Karlöf har gett ett brett tilltal:

– Vi försöker täcka in allt, jag jobbar ju med fiskar, Erik Hansson är jätteduktig på fåglar och Vide Ohlin är specialist på groddjur och ormar, säger han.

Läsaren får också veta när det är bäst att besöka en viss plats:

– Mycket händer ju på våren och hösten, det är då som djuren är ute och rör sig och alla växter blommar.

Det innebär dock inte att det är meningslöst att åka ut under vintern – i boken finns ett kapitel om att spåra djur i snön. Författarna har även lagt in ett avsnitt om naturfotografering.

– Vi vill visa hur nära naturen finns och ge konkreta förslag för att minska hindren att ta sig ut, säger Oliver Karlöf.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa