Sigtunamodell kan spridas

Samarbetet mellan Sigtuna kommun och kvinnojouren kan bli förebild för hela landet.

6 november 2015 12:28

Sigtuna kommun har sedan i somras ett avtal med Sigtuna kvinnojour om ett så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP), vilket Sigtunabygden har skrivit om.

LÄS MER: "Kvinnojour hyllar nytt samarbete"

Nu har Sigtunas kommunalråd Lars Bryntesson (S), lämnat in en motion till den årliga kongressen för Sveriges kommuner och landsting (SKL) som hålls i veckan, där han föreslår att kvinnojourer ska undantas från lagen om offentlig upphandling. Han föreslår också att SKL ska uttala stöd för de kommuner och regioner som väljer att utveckla IOP relationer med idéburna organisationer på annat sätt än genom upphandling, samt utveckla långsiktigt hållbara modeller för IOP. SKL:s styrelse har ställt sig bakom motionen i sin helhet och beslut väntas tas på onsdagen.

Lars Bryntesson säger att han är "positivt överraskad och stolt" över att motionen har tagits så väl emot. Han tror att många kommuner hindras att ingå IOP på grund av att de tror att allt som en kommun vill göra utanför den kommunala organisationen måste upphandlas.

– Lagen om offentlig upphandling reglerar hur kommuner ska upphandla, när man ska göra det. Det står däremot ingenting om att allt måste upphandlas, säger Lars Bryntesson.

Enligt Lars Bryntesson finns det många områden där IOP kan användas, exempelvis i mottagande och integrering av flyktingar från andra länder och arbete mot ensamhet bland äldre.

Hur troligt är det att motionen antas på kongressen?

– Det är 99 procent säkert. Jag har mycket svårt att tänka mig att kongressen går emot en motion som styrelsen ställt sig bakom i sin helhet, säger Lars Bryntesson.

Länk till förslaget

Läs motionen i sin helhet här.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!