Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Uppsala, som dock gick på Skatteverkets linje.

Sigtunabon har drivit företaget tillsammans med sin partner, men bedöms av Skatteverket vara juridisk person och företrädare för bolaget då hen bland annat varit ensam styrelseledamot i kommanditbolaget.