Många invånare i Sigtuna kommun kommer aldrig till undersökningar i mammografi eftersom de har svårt att ta sig till information på svenska. Nu ska hälsoinformatörerna hålla möten på människors egna modersmål för att nå ut till dessa människor och lägga en grund för sundare levnadsvanor.

Sigtuna kommun hoppas att hälsoinformatörerna ska bli en permanent del i det hälsofrämjande arbetet. Samma metod används idag framgångsrikt i Botkyrka kommun.

I ett pressmeddelande från Sigtuna kommun skriver Kerstin Alksten, som är utvecklingsstrateg, att hon hoppas att arbetet ska leda till en bättre dialog med de utrikes födda invånarna.