Sigtuna tar upp kampen mot cancer

Sigtuna kommun vill förebygga cancersjukdomar hos befolkningen och har anställt 16 hälsoinformatörer, som ska informera människor om sunda levnadsvanor.

23 oktober 2017 08:00

Många invånare i Sigtuna kommun kommer aldrig till undersökningar i mammografi eftersom de har svårt att ta sig till information på svenska. Nu ska hälsoinformatörerna hålla möten på människors egna modersmål för att nå ut till dessa människor och lägga en grund för sundare levnadsvanor.

Sigtuna kommun hoppas att hälsoinformatörerna ska bli en permanent del i det hälsofrämjande arbetet. Samma metod används idag framgångsrikt i Botkyrka kommun.

I ett pressmeddelande från Sigtuna kommun skriver Kerstin Alksten, som är utvecklingsstrateg, att hon hoppas att arbetet ska leda till en bättre dialog med de utrikes födda invånarna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Söderlund

Ämnen du kan följa