I slutet av februari stod det klart att krogen har flyttat, avtalet mellan ägarna och Sigtunahem har upphört. Sigtunahem söker inga nya hyresgäster då hela huset, även Ica, ska rivas.

Det var för precis ett år sedan som en detaljplan för Sätuna torg i Märsta visades upp. Nu är planen omarbetad och redo att presenteras för bygg- och trafiknämnden i mars.

– I stora drag blir det en förtätning, det blir mer stadslikt. Funktionen som finns idag med bostäder och centrum kommer att utökas, säger handläggaren Lars Svensson.

Artikelbild

| Sätuna torg

Det blir inte lika många parkeringsplatser.

– I det nya Sätuna torg blir det mer stadsmässigt med handel i alla bottenvåningar, säger Lars Svensson.

Enligt planerna ska 100 lägenheter byggas med start år 2019. År 2021 ytterligare 50 lägenheter.

– Etapp 2, där ICA och aktuellt hus ingår, planerar vi att påbörja, med rivning, 2021, säger Göran Langer, Sigtunahems vd.

Han betonar att det är tänkt att Ica ska flytta in i de nya lokalerna i etapp 1.

Detaljplanen kan innebära en stadsförnyelse och ett nytt synsätt på Märsta, enligt Lars Svensson.

Så fort nämnden godkänner planen går den vidare till samrådsredogörelse.

Hela förslaget ska ställas ut med bland annat illustrationer, planhandlingar och beskrivningar.

Fotnot: Attacken vid restaurangen vid Sätuna torg ägde rum natten till den 2 september förra året. Ingen person kom till skada.