Satsning i utsatta områden

Arkadens läkarmottagning i Märsta får ett extra bidrag från regionen.

16 augusti 2019 10:30

Region Stockholms majoritet har beslutat att satsa 12 miljoner kronor på hälsofrämjande insatser i utsatta områden. 15 vårdcentraler i Stockholms län får dela på pengarna. I Sigtuna kommun är det Arkadens läkarmottagning i Märsta som får del av de extra pengarna.

De vårdcentraler som valts ut har många patienter som förväntas ha ett större vårdbehov. Beräkningen har gjorts utifrån patienternas ålder, utbildningsnivå samt om det är många ensamstående föräldrar, utlandsfödda och arbetslösa bland patienterna.

– Vården måste vara som starkast där hälsan är sämst. Vi drar lärdomar av ett försöksprojekt som vi haft på sex vårdcentraler och startar nu därför ordinarie verksamhet med ett särskilt hälsofrämjande uppdrag på 15 vårdcentraler, säger hälso- och sjukvårdsrådet Anna Starbrink (L).

Exempel på aktiviteter som vårdcentralerna kan arrangera är information om hälsosamma levnadsvanor inklusive hälsokontroller, promenadgrupper mot inaktivitet och social isolering med mera.

Andra vårdcentraler som fått samma uppdrag ligger i Södertälje, Skärholmen och i Järvaområdet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa