Satsar på kommunala ordningsvakter

Sigtuna kommun vill införa kommunala ordningsvakter. "Det är alldeles för låg polisiär närvaro i kommunen" säger säkerhetschef Thomas Mileborn.

9 januari 2018 08:30

Sedan ett antal år tillbaka har Sigtuna kommun trygghetsväktare. Nu vill kommunen inrätta ordningsvakter, som har större befogenheter än väktarna.

– Det är alldeles för låg polisiär närvaro i kommunen och väktare kan inte ingripa mot personer som stör ordningen. Ordningsvakter kan däremot avvisa, avlägsna och omhänderta personer, säger kommunens säkerhetschef Thomas Mileborn.

Just nu väntar man på tillstånd av polisen för att få upprätta ordningsvaktsområden. Det första området är runt Valsta centrum, där Icabutiken står för ansökan. Det andra området är runt Märsta station.

– Märsta centrum är redan ett ordningsvaktsområde som centrumägarna tidigare har ansökt om. Vi vill koppla ihop Märsta centrum, Södergatan och Stationsgatan där vi har alla våra krogar, säger Thomas Mileborn.

– Sedan har vi för avsikt att ansöka om ett område för den centrala centrumdelen i Sigtuna.

Grundtanken är att ha två ordningsvakter som kan ta sig mellan de olika områdena i bil. Planen är också att satsningen ska samfinansieras med representanter för näringslivet.

– Inget avtal är klart. Vi väntar på beslut från polisen. Efter det ska vi sätta oss ner och diskutera finansieringen. Flera aktörer har flaggat sitt intresse som centrumägarna och företagarföreningarna.

Inom de närmaste veckorna räknar Thomas Mileborn med att området runt Valsta centrum har godkänts av polisen. Inom två månader hoppas man att även att området runt Märsta station får grönt ljus.

– Jag tror att man kommer se att fler och fler kommuner kommer att använda sig av ordningsvakter. Alla kommuner har den här typen av problem.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sara Linderoth