– Det blev färre och färre som nattvandrade och till slut var vi få som fanns kvar. Till slut tröttnade också de som varit mest engagerade, säger Sargit Sundström.

Snart kallar Sigtuna kommun till informationsmöten om nattvandringen. Tre möten ska hållas, ett i Märsta, ett andra i Valsta och ett tredje i Sigtuna. Annars sker den största delen av informationsspridningen via sociala medier.

Sargit Sundström märker att många gillar nattvandringen men att få vill vara med och ta ansvar. Nu hoppas hon att det ska bli ändring på det.

– Vi har brist på folk som vill gå in och hålla ihop nattvandringen. Det känns positivt att vi är på gång igen. Många lovordar vårt arbete men när vi ger dem ett konkret förslag drar de sig undan, säger Sargit Sundström.

Nattvandringen handlar egentligen om en sak. Ungdomar ska veta att det finns vuxna personer där för dem. De ska känna sig trygga. Vuxna som nattvandrar skvallrar inte om en tonåring gjort något dumt, utan det hålls inom den grupp som behöver veta det.

En grupp med nattvandrare ska bestå av minst tre personer. En som larmar, en som hjälper till och en som observerar om det behövs. De som nattvandrar får absolut inte ha druckit alkohol innan de ger sig ut, inte ens en lättöl, betonar Sargit Sundström. Poängen är att nattvandrarna ska ta hand om ungdomar som druckit alkohol. Det fungerar inte om man själv har druckit.

– Vi är inte ute för att bli kompisar med ungdomar, utan för att visa att vi är vuxna som bryr sig. Vi får absolut inte bjuda ungdomar på cigaretter.

Vuxna som är goda förebiler ska ta tillbaka det offentliga rummet på kvällar och nätter, menar Sargit Sundström. Det minskar utrymmet för kriminalitet. Användandet av narkotika har krupit ner i åldrarna och det bekymrar henne. Samtidigt pekar hon på nattvandringen i Fittja och att den fungerar väl. Det går att åstadkomma förbättringar.

Ungdomar som deltar i föreningslivet brukar inte hamna i kriminalitet. De ingår redan i en gemenskap och har för det mesta föräldrar som är engagerade. Ungdomar som saknar det söker efter en tillhörighet och för en del blir gängen deras hemvist. Det gäller att bryta det i tid, säger Sargit Sundström.

– Jag tänker fortsätta nattvandra så länge jag har hälsan, säger hon.