Rivstart för nya majoriteten

Regnbågskoalitionen presenterar en rad nyheter i sitt budgetförslag. Bland annat kan kommunalskatten sänkas på sikt och fler verksamheter kan läggas ut entreprenad. Dessutom återuppstår Valstasatsningen.

23 november 2017 12:57

När kommunfullmäktige sammanträder på torsdag nästa vecka lägger den borgerliga majoriteten fram sitt första budgetförslag på 15 år. Och det blir en rivstart. Den nya majoritetens uttalade målsättning är att sänka kommunalskatten på sikt. Nästa år lämnas den dock vid samma nivå som idag, det vill säga 20,00 kronor.

– Det viktigaste är att få ekonomin i balans för att säkra kvaliteten i våra kärnverksamheter. Sedan kan vi eventuellt sänka skatten. Det finns inget skäl till att en familj i Sigtuna ska betala 10 000 kronor mer i skatt än en familj i Sollentuna, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.

Genom en skattesänkning vill man locka till sig ännu fler invånare. Majoriteten vill därför ha en skattenivå som ligger närmare andra jämförbara kommmuner i närområdet. För att klara detta vill majoriteten att kommunens hela verksamhet ska genomlyas. En ny enhet, en utvecklingsenhet, som placeras under kommunstyrelsen får i uppdrag att hitta möjliga effektiviseringar. Den ska även analysera kommunens organisation, processer och styrning. Hälften av de verksamheter som idag drivs av Sigtuna kommun, så länge det inte rör sig om myndighetsutövning, kan läggas ut på entreprenad, skriver majoriteten. Områden som pekas ut är till exempel Utomhusbadet, Midgårdsbadet och badet vid Sigtuna fritidscenter.

– Vi behöver en effektivare verksamhet. När vi tog över styret efter sommaren var tvungna att spara 82 miljoner kronor. Vi har sagt att vi ska undersöka om det är möjligt att lägga ut verksamheter på entreprenad och är beredda att sträcka oss upp till 50 procent under förutsättning att det blir billigare och med bättre eller samma kvalitet, säger Olov Holst.

Valstasatsningen som försvann för några år sedan återkommer nu. I budgetförslaget har satsningen fått rubriken Valstasatsningen 2.0. Utöver det vill majoriteten lägga drygt fem miljoner kronor på ökad trygghet och säkerhet för invånare och förtroendevalda. Dessutom vill man inrätta en visselblåsarfunktion som ska göra det lättare för anställda och förtroendevalda att slå larm om oegentligheter och trakasserier inom kommunens verksamheter.

Majoriteten vill även kartlägga och identifiera framtida konsekevser av de senaste årens flyktingmottagande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Söderlund

Ämnen du kan följa