Skolinspektionen granskar nu hur Sveriges Ridgymnasium tar ansvar för sina fem skolor

Utgångspunkten är elevernas rätt till god utbildning i en trygg miljö. Tillsynen är en del av Skolinspektionens genomgång av alla fristående och kommunala skolhuvudmän i Sverige.

Skolinspektionen kommer även att besöka företagets fem gymnasieskolor i Kungsbacka, Lund, Svedala, Varberg och Sigtuna.

Efter tillsynen får Sveriges Ridgymnasium beslut där Skolinspektionen beskriver de eventuella brister som måste rättas till för att leva upp till skollagens krav. Skolinspektionen följer sedan upp att det sker.

Tillsynen blir klar i december 2017.