Restaurangen överklagar beslutet

Tre Vingar väljer att överklaga domstolsbeslutet att Valsta Vedugn och Kolgrill ska få behålla sitt tillfälliga bygglov. Även kommunstyrelsen avslog restaurangens ansökan om att få vara en permanent verksamhet.

30 november 2017 14:05

I maj skickade ägaren Tre Vingar in en ansökan till Sigtuna kommun om att få sin restaurang Valsta Vedugn och Kolgrill till en permanent verksamhet. På kommunstyrelsens sammanträde den 20 november beslöts det att ansökan avslås. Detta följer mark- och miljödomstolens beslut om att restaurangen måste flytta, vilket Sigtunabygden tidigare i november rapporterat om.

Anledningen till avslaget är att ansökan inte följer de detaljplaner som Sigtuna kommun har för Valsta centrum. 2012 beslöts det att utveckla Valsta centrum och området kring centrumhuset. Byggrätter för bostäder och utökade kommersiella och offentliga verksamheter planeras med ett entrétorg, där bland annat en parkering behöver ta form. För att detta ska ske behöver Valsta Vedugn och Kolgrill flyttas.

Bygg- och trafiknämnden har tidigare fattat ett så kallat åtgärdsföreläggande som innebär att byggnaden ska vara borta från platsen inom tre månader. Annars tvingas ägaren Tre Vingar betala 600 000 kronor i vite.

Den 28 november kom en överklagan in till Svea hovrätt/mark- och miljööverdomstolen på domstolsbeslutet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Högblad

Ämnen du kan följa