- Våra nya basutställningar med bland annat arkeologiska samlingar som varit efterfrågade, satsningen på ökad tillgänglighet till museets andra byggnad, Lundströmska gården, samt våra familjeprogram är några av faktorerna bakom ökningen, säger Anna Toräng, museiintendent för Sigtuna museum.

Att museet även agerade postombud under den hektiska julmånaden december bidrog också till ökningen, tror hon.

Vad händer under 2018?

- Vi hoppas förstås på många besökare även i år. Vi jobbar vidare med våra basutställningar. Vi har fler rum att öppna för nya utställningar. I höst planerar vi även kunna öppna en kommunledningsbunker från 1972 i Märsta. Där skulle kommunens åtta viktigaste män inrymmas vid krig.