Program försvinner från Arlandagymnasiet

På grund av för få sökande ska inga nya elever antas till restaurang- och livsmedelsprogrammet, men de som redan börjat berörs inte av beslutet.

30 mars 2018 09:00

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, som funnits sedan Arlandagymnasiet öppnade, kommer inte att ta in några fler elever från och med höstterminen 2018, bestämdes av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden på tisdagens möte.

– Det var ett enhälligt beslut, berättar ordföranden Mattias Askerson.

Bakgrunden är för få sökanden, trots flera års insatser för att få fler. Förutom ett stort engagemang på gymnasiemässan har det bland annat gjorts skolbesök, prova på-dagar och annonskampanjer.

Endast sex personer hade programmet som sitt förstahandsval inför hösten och att fortsätta anta klasser i den storlek det rört sig om de senaste åren – mellan fem och åtta personer – är inte ekonomiskt försvarbart, bedömer förvaltningen.

– Det är alltid sorgligt när man tar bort en valmöjlighet som funnits för eleverna, säger kommunens gymnasiechef Jessika Zettervall Dannegård.

Kommer några ur personalen varslas?

– Eftersom vi inte kommer att ta in några nya ettor till hösten så kommer det inte behövas lika mycket personal, men mer än så kan jag inte gå in på, säger Jessika Zettervall Dannegård.

Restaurangutbildningar i hela Sverige kämpar med vikande ansökningssiffror, enligt rektor Erik Ryding.

– Programmet håller hög kvalitet, men det är svårt att få folk att vilja utbilda sig för att arbeta i branschen, säger han.

De elever som går sitt första eller andra år på restaurang- och livsmedelsprogrammet fortsätter till hösten och påverkas inte av beslutet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sara Simon Borsiin