Det är första mötet för en helt ny form av medborgardialog, enligt kommunalrådet Olov Holst (M).

– Det är ett sätt att på ett väldigt strukturerat sätt fånga upp invånarnas synpunkter, tankar och idéer. Metoden eller formatet har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som också är med och stöttar kommunen i detta första pilotprojekt. Just det här medborgardialogprojektet handlar om hur Valstaborna själva vill se Valsta utvecklas i framtiden.

Syftet är att hjälpa politiker och tjänstemän fatta beslut om, i det här fallet, frågor som handlar om Valstas framtid.

Under första halvåret har kommunens tjänstemän intervjuat drygt 150 personer och samlat in deras tankar om dagens och framtidens Valsta.

Under onsdagsmötet blir det en workshop där även politiker och tjänstemän deltar. Det blir ytterligare två-tre sådana möten.

– Resultatet kommer förhoppningsvis gå att använda när vi sätter igång den långsiktiga planeringen av stadsdelen Valsta. Jag är övertygad om att det bara är genom dialog med invånarna vi kan utveckla kommunen på ett långsiktigt hållbart sätt. Delaktigheten för invånarna i denna process är ett mycket viktigt demokratiinstrument.

Faller detta pilotprojekt väl ut kommer detta dialogformat användas på andra ställen och i andra frågor i kommunen, enligt Olov Holst.

Läs mer:

Sex nattvandrare räcker inte

Brottsoffer: "Polisen kom aldrig"