PFOS i dricksvattnet

Låga halter av miljögiftet PFOS har hittats i kranvattnet i Sigtuna kommun, uppger Norrvatten.

9 oktober 2014 11:18

Enligt kommunalförbundet Norrvatten ligger halterna ligger på 4-5 nanogram per liter. I ett pressmeddelande skriver förbundet att de i flera år har uppmätt halterna vid mätningar en gång i månaden, vilket Norrvatten ser allvarligt på.

Samtidigt påpekar man att halterna är så låga att vattnet är ofarligt att dricka: "Norrvatten bedömer att de mycket låga halterna som har påvisats är ofarliga för konsumenten".

Tidigare användes PFOS i brandskum och impregneringsmedel. PFOS finns inte naturligt i naturen och bryts inte ner i människokroppen. I Sigtuna kommun finns två svårt förorenade områden som läcker PFOS ut i Mälaren: Arlanda flygplats och Räddningsskolans gamla marker i Rosersberg.

Sverige saknas rikvärden för PFOS i dricksvatten. Men 2008 föreslog Naturvårdsverket ett gränsvärde på 350-1000 nanogram per liter.

Tyska myndigheter har tagit fram flera hälsokriterier för PFOS och satt nivån för en säker och livslång exponering på 300 naonogram per liter. Dock anser Tyskland, som det enda landet i västvärlden, att det inte kan uteslutas att PFOS är genotoxiskt – det vill säga att det skadar människans kromosomer. I Sverige betraktas PFOS inte som genotoxiskt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!