PCB-larm i Oxundasjön

Mycket höga halter av PCB har hittats i fisk i Oxundasjön nära Rosersberg.

24 november 2014 11:23

Enligt en ny och opublicerad rapport från Svenska miljöinstitutet, IVL, har PCB och så kallade dioxinlika PCB:er påträffats i gädda i Oxundasjön. Nivåerna ligger tre till fyra gånger över EU:s gränsvärde. Enligt personer med insyn kan det handla om bland de högsta halterna som påträffats i fisk i Sverige, och att läget är värre än man tidigare har trott.

Enligt rapporten innebär en portion fisk på 150 gram från Oxundasjön så höga halter av dioxinlikna ämnen att de motsvarar en månads intag enligt gällande gränsvärden.

Redan i våras gick kommunen ut och avrådde från att äta fisk från Oxundasjön och Roserbergsviken med angränsande vattendrag. Även varningsskyltar sattes upp.

Läs mer: Sigtuna kommun går nu ut med ny varning

Varningen gick ut efter att resultatet från en undersökning från 2013 blev känd för kommunen. Under 2013 genomförde IVL en undersökning av miljöstörande ämnen i fisk från bland annat Mälaren. Rapporten, som publicerades i dagarna, visar att mycket höga halter PCB finns i Oxundasjön som rinner ut i Rosersbergsviken och Mälaren. Halterna ligger långt över det tillåtna gränsvärdet.

IVL har även påträffat höga halter av PCB i fisk och sediment i Rosersbergsviken. Dessa halter är dock lägre än i Oxundasjön.

Sigtuna kommun har via IVL sedan i våras gjort egna kompletterande mätningar och undersökningar av både fisk och av sediment. Man har även haft dykare i sjön för att leta efter tunnor på bottnen.Miljögifterna tros komma från en eller flera industritomter intill Väsbyån som rinner ut i Oxundasjön.

Dioxiner stör bland annat de endokrina systemen och är cancerframkallande i höga halter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!