"Ordna plats till teckenspråkig förskola!"

Sveriges Dövas Riksförbund tar familjen Lyngbrants sida om barnets rätt till teckenspråk. Redan i förskoleåldern ska man få möjligheten till svenskt teckenspråk, menar de.

7 februari 2018 15:00

Kommunerna måste följa språklagen, enligt Åsa Henningsson, förbundsordförande på Sveriges Dövas Riksförbund.

– Man ska främja svenskt teckenspråk, samt erbjuda döva möjligheter till att lära sig, utveckla och använda svenskt teckenspråk. Man ska erbjuda det så tidigt som möjligt för att främja döva barns språkutveckling i svenskt teckenspråk.

Sigtunabygden har tidigare rapporterat om Chelsea Lyngbrant, som är tio månader och döv.

Föräldrarna Dick och Madelaine vill att hon ska få gå i en speciell förskola för döva och hörselskadade barn i Sollentuna, men har inte fått ett ja ännu från Sigtuna kommun. En vanlig skola, Tallholma, har föreslagits istället.

– Det bör vara självklart för kommunen att skicka Chelsea till en förskola där hon kan lära sig teckenspråk, säger Madelaine Lyngbrant.

Familjen Lyngbrant är inte ensamma i sin kamp för rätt till teckenspråk.

Enligt SDR finns flera liknande fall i hela landet.

– Kommuner saknar ofta kunskap om döva och teckenspråk, vilket leder till felaktiga bedömningar om insatser inom den egna kommunen som de tror blir likvärdigt med en teckenspråkig förskola. Att erbjuda en resursperson som kan lite stödtecken eller erbjuda en teckenspråkslektion i veckan når inte samma nivå som en teckenspråkig förskola på långa vägar, säger Åsa Henningsson.

I en teckenspråkig förskola kan barnen kommunicera på teckenspråk med andra barn och all personal - hela miljön blir teckenspråkig. Och det är i en sådan miljö små barn får de bästa förutsättningarna till full delaktighet på sina villkor och en optimal teckenspråksutveckling, enligt henne.

– Om föräldrar efterfrågar en teckenspråkig förskola till deras döva barn och hemkommunen saknar en sådan så anser vi att kommunen ska tillgodose det.

De kan ordna en sådan plats i en annan kommun, säger Åsa Henningsson.

När kommuner tvekar handlar det alltför ofta om ekonomi, eller om det finns plats på teckenspråkiga förskolan, eller andra orsaker, istället för att utgå från vad som är bäst för det döva barnet, enligt henne.

Chelsea Lyngbrants ansökan till en teckenspråkig förskola är ett pågående ärende, enligt Susana Olsson Casas, chef på barn- och ungdomsförvaltningen.

– Barnens vårdnadshavare har ansökt om plats på Snäckbackens förskola i Sollentuna. Det är den fristående förskolan som beslutar om barnet ska beviljas plats eller inte, säger Susana Olsson Casas.

Madelaine Lyngbrant berättar dock att Snäckbacken redan har gett dem en plats.

– Det som behövs är att kommunen godkänner vår ansökan, vilket de inte gjort, säger Madelaine Lyngbrant.

Läs mer:

De åberopar rätten till teckenspråk

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jeanina Santiago