Oönskad plast ska bli konstverk

Nu har konstprojektet med återvunnen plast invigts. Målet är att visa hur mycket onödig plast som används i besöksnäringen.

14 juni 2019 06:00

Konstprojektet leds av konstnärerna Hanne Mago-Wiklund och Marcelo Gustafsson som tillsammans med ungdomar från kommunen under sommaren ska skapa ett konstverk gjort av hotellens bortsorterade engångsplast.

– Vårt fantastiska nätverk Hållbar Destination har redan innan EU fattade något beslut i frågan, sorterat bort engångsartiklar i plast från sina verksamheter. Under tre månader har man dessutom samlat ihop bort den ”oönskade plasten” från sina verksamheter, säger Anna Lakmaker, vd på Destination Sigtuna.

Den del av plastskräpet som har samlats ihop ska nu i det kommande konstverket visa på mängden av plast. 8 juni invigdes projektet som är ett samarbete mellan Destination Sigtuna, 13 medverkande hotell i kommunen, restauranger och Sigtuna Museum & Art.

Lars Björling (SfS), ordförande i kultur och fritidsnämnden och Hanne Mago-Wiklund var de som invigde konstprojektet.

Bakom alltsammans står Destination Sigtunas hållbarhetsnätverk och Hållbar Destination. Nätverket startade 2009 och Sigtuna kommun var den första destinationen i Sverige att erbjuda ett hållbarhetsnätverk för hotell- och konferensanläggningar. Målet är bland annat att Sigtuna ska bli en plastfri destination 2020.

”Vi vill belysa problemet med all överflödig plast som finns i våra verksamheter. Plasten som har donerats, är oönskad plast som kommit i samband med leveranser och även engångsartiklar som hotellen aktivt tagit beslut att utesluta. Vi vill på ett konkret sätt illustrera vilka mängder plast det blir på kort tid. Insamling av plast har pågått under perioden 1 januari–31 mars” skriver de deltagande aktörerna bland annat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Lindblom

Ämnen du kan följa