Omstridd restaurang ska rivas

10 november 2017 15:00

Sigtuna kommun tänker inte gå Ismet Karademir och Valsta vedugn och kolgrill till mötes. Det betyder att den plats som restaurangen står på idag ska omvandlas till parkeringsplatser. Det beslutet väntas kommunstyrelsen fatta vid sitt sammanträde den 20 november.

– Nu får de tre månader på sig. Sedan får de betala 600 000 kronor i vite per kvartal, säger Olov Holst (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Sedan tio år driver Ismet Karademir verksamheten genom sitt företag Tre Vingar. Tidigare i år ansökte han om en ändring av detaljplanen, men nu säger alltså Sigtuna kommun nej och understryker på samma gång att man inte har för avsikt att vida ta några ytterligare åtgärder i ärendet. Ansökan stämmer inte överens med kommunens planer för Valsta centrum, slår tjänstemännen fast i en skrivelse.

I samband med sin ansökan om en förändring i detaljplanen gjorde Karademir en namninsamling där flera hundra personer skrev under för restaurangen ska få stå kvar. I ansökan skriver han att många kommuninvånare uppskattar restaurangen och att den får betraktas som etablerad då funnits i Valsta centrum i tio år.

Ismet Karademir gör klart att han tänker använda använda alla lagliga medel för att få stanna kvar på platsen.

– Vi kommer inte att ge upp så lätt, säger han.

Tidigare i år sa Sigtuna kommun också nej till Ismet Karademirs ansökan om en förlängning av det tillfälliga bygglovet för restaurangen. Ismet Karademir överklagade beslutet till länsstyrelsen, som gick på kommunens linje. Ärendet ligger nu hos mark- och miljödomstolen.

Valsta vedugn och kolgrill

Restaurangen har fått tillfälliga bygglov under en tioårsperiod. Den 22 september löpte det tillfälliga bygglovet ut eftersom det inte förlängdes av Sigtuna kommun. Eftersom frågan om det tillfälliga bygglovet ska prövas i domstol kan restaurangen inte likställas med ett svartbygge så länge prövningen pågår. Däremot beviljades Tre Vingar ett serveringstillstånd på en yta motsvarande 38 kvadratmeter utanför restaurangen. Beslutet föll inte i god jord hos den nytillträdda majoriteten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Söderlund