Olika uppfattningar om vårbudgeten

Nyligen presenterade regeringen sin vårbudget. Enligt Socialdemokraterna i Sigtuna ger den 51,1 miljoner mer till välfärden i kommunen. ”Det finns inget som tyder på att det är sant”, säger Olov Holst (M).

16 april 2019 13:00

Budgeten bygger på den överenskommelse som regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet har gjort med Centern och Liberalerna. Den innehåller totalt reformer för 4,5 miljarder kronor som fördelas på en rad olika områden runt om i landet.

Enligt Socialdemokraterna i Sigtuna kommer 51,1 miljoner av dessa att gå till välfärden i Sigtuna kommun. Bland annat uppges 1,6 miljoner kronor tillföras äldreboenden i Sigtuna kommun utifrån en pott på en miljard kronor som fördelas utifrån andelen äldre i varje kommun.

– Budskapen om budgeten är tydliga från den socialdemokratiska finansministern: Samhällsproblemen ska lösas. Jobben och företagen ska bli fler, klimatutmaningen mötas, välfärden tryggas och kunskaperna i skolan öka. Tilltron till vår demokrati ska fördjupas, säger oppositionsrådet Gun Eriksson (S) i ett pressmeddelande.

Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) är kritisk till siffrorna – och hur Socialdemokraterna har räknat.

– Vår chefsekonom har tittat på ett cirkulär som SKL (Sveriges kommuner och landsting) har skickat ut angående vårbudgeten, och de förstår inte hur Socialdemokraterna har kommit fram till de här 51 miljoner kronorna, och hur det skulle stärka Sigtuna kommuns ekonomi och äldreomsorg. Snarare betyder det, enligt SKL, en minskning med 310 miljoner kronor om man talar om äldreomsorgen i hela landet, jämfört med riksdagens beslut i december 2018. Redan här skaver det, och våra ekonomer hittar inte heller de här 51 miljoner kronorna, säger Holst.

– Jag blir naturligtvis jätteglad om vi får 51 miljoner kronor, men det finns ingenting som tyder på att det är sant, fortsätter ordföranden.

Alice Aronsson, som är politisk sekreterare för Socialdemokraterna i Sigtuna kommun, säger till tidningen att hur de 51,1 miljoner kronor kommer att tillfalla kommunen i detalj kommer att kommuniceras framöver.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gustaf Andersson

Ämnen du kan följa