Olaglig kamera upprör

En övervakningskamera riktad mot en gata i Märsta visade sig sakna tillstånd.

25 oktober 2016 17:00

Det var en Märstabo som i våras upptäckte övervakningskameran som sitter på en balkong på en hörnlägenhet i Märsta.

– Den blinkar och är riktad mot gatan, säger han till Sigtunabygden.

Han kontaktade länsstyrelsen i maj och fick besked om att det saknas tillstånd för kameran. Men kameran togs inte bort.

Emil Vik på länsstyrelsen i Stockholm berättar att de inte kan utfärda böter men att man kan beordra personen som övervakar att montera ned kameran.

– Utifrån en risk- och konsekvensbedömning beslutar vi om vi ska vidta några åtgärder. Vi kan antingen skicka ett brev till den som påstås övervaka eller göra ett oanmält besök på platsen, säger Emil Vik.

Att montera upp övervakningskameror utan tillstånd – som övervakar en plats dit allmänheten har tillträde – är olagligt och straffbart.

– Personen som övervakar utan tillstånd kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år, säger Emil Vik.

Den som övervakar olagligen kan också bli skadeståndsskyldig till den övervakade för skada och kränkning av den personliga integriteten.

Det finns dock kameror som är undantagna tillståndskravet. Det gäller bland annat kameraövervakning som bedrivs av Trafikverket och av Polismyndigheten.

Vem som helst kan polisanmäla olaglig kameraövervakning.

Förutom tillståndet krävs också att man följer de villkor som är uppställda i tillståndet, man får inte övervaka under längre tid eller ett större övervakningsområde, samt sprida materialet.

– Men det finns undantag. Vissa platser är särskilt brottsutsatta, som banklokaler, butiker, tunnelbanestationer, tunnelbanevagnar och parkeringshus. Då räcker det att man gör en anmälan till länsstyrelsen om att man har kameraövervakning, enligt Linnea Tegernäs på länsstyrelsen.

Läs mer: "Drönare kräver tillstånd"

Inblandade myndigheter gällande kameraövervakning

Länsstyrelsen är tillstånds- och tillsynsmyndighet när det gäller kameraövervakning på platser dit allmänheten har tillträde.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet avseende platser dit allmänheten inte har tillträde.

Polismyndigheten är brottsutredande myndighet.

Allmän domstol prövar frågor om olaga kameraövervakning och straff för detta.

Källa: Linnea Tegernäs, Länsstyrelsen i Stockholm

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!