Sedan tidigare finns ett kontaktcenter i kommunhuset i Märsta och i trygghetscentret i Märsta centrum. Utöver det i Drakegården kommer även ett att öppnas på biblioteket i Valsta centrum senare i år.

– I och med kontaktcentret på Drakegården flyttar vi ut delar av vår service från kommunhuset till platser som är närmare invånarna, säger kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) i ett pressmeddelande.

Utöver det nya kontaktcentret kommer Sigtuna kommun även att ta över turistbyråverksamheten från och med 1 maj.

– När kommunen nu tar över turistbyråansvaret frigör det resurser för destinationsbolaget, Destination Sigtuna, som därmed kan fokusera mer på sitt kärnuppdrag, att locka fler besökare till vår kommun, säger Olov Holst i pressmeddelandet.