Nu byggs det i Märsta port

Stort intresse för att få en lägenhet i de första punkthusen. Men oklart hur resten av omådet ska se ut.

14 oktober 2015 00:00

Intresset för att få en lägenhet i kommande bostadsområdet Märsta port är stort. Av de 40 lägenheter som ligger ute till försäljning är 25 redan bokade.

– Vi har dessutom väldigt många intresseanmälningar, säger Lina Gustavsson på Mäklarhuset som säljer lägenheterna.

Märsta port kommer att vara det första besökare ser när de kör ner i backen in i Märsta. Området är tänkt att binda samman Valsta med centrala Märsta, vilket innebär en förtätning av stadskärnan.

LÄS MER: "Byggs fler bostäder än någonsin"

Märsta port har tidigare kritiserats från flera håll för att bli ett område i miljon­programsstil. Oppositionen har länge velat se ett område med mer stadsmässig karaktär där människor inte bara bor, utan även möts och verkar. Detaljplanerna har omarbetats flera gånger och det görs nu igen i samarbete med Peab.

– Detaljplanen omarbetas för att planlägga hela området och möjliggöra mer stadsmässig bebyggelse, vilket innebär en rumslighet i form av gator, torg och parker. Vi vill dessutom ha en variation i höjd- och ägarförhållanden, skriver Evalena Lindqvist, ordförande för byggnadsnämnden, i ett mejl.

Målet är att detaljplanen ska vara klar under 2016 och då kommer den återigen att tas upp i kommunfullmäktige. Bror Ekblom är distriktschef på Peab och den som ansvarar för projektet. Han säger att det ”kommer att dröja ett tag till” innan detaljplanen är klar då det än så länge bara finns en skiss. Bror Ekblom beskriver också hur en stadsmässig bebyggelse ser ut.

– Om man tänker sig hur det ser ut inne i Stockholm så kommer man rätt. Det är långa hus utmed gatan, som gärna är uppdelade i kvarter, säger Bror Ekblom.

Kommer det att finnas plats för butiksytor i bottenplanen i så fall?

– Det kan det göra, men det är inte alltid det är lämpligt eller önskvärt att ha det.

Området kommer när det är färdigbyggt att omfatta cirka 500 bostäder i blandade upplåtelseformer, förskola och centrumfunktioner. De punkthus som redan har börjat byggas kommer att innehålla totalt 164 bostäder, med 1–3 rum och kök.

LÄS MER: "Oppositionen: "Orealistiskt om byggande"

Märsta port

Planerad byggstart för resterande del av Märsta port är år 2017.

100 bostäder per år kommer att byggas till och med år 2020.

Upplåtelseformerna kommer att vara hälften var av hyres- och ­bostadsrätter.

Peab är planerad byggherre för hela området.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!